Radosny patriotyzm to idea, która towarzyszy członkiniom i członkom ZHP na co dzień — jest widoczna zwłaszcza w maju, kiedy wspólnie celebrujemy święta państwowe. Dzisiaj również towarzyszą nam te wartości ze względu na 79. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino.

Harcerze razem z kombatantami, przedstawicielami rządu RP, organizacji kombatanckich i Polonii wspólnie oddali cześć bohaterom walk o Monte Casino na cmentarzu wojennym, który został zbudowany z inicjatywy generała Andersa. Jak co roku, w czasie obchodów celebrowana jest uroczysta Msza Święta i składne są kwiaty.

Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni Jej służbie

Harcerki i harcerze są obecni we Włoszech, aby na własnej skórze doświadczyć historii tamtych dni. Dla części członków ZHP, obecność na Monte Casino jest punktem kulminacyjnym sztafety rowerowej śladami gen. Władysława Andersa i 2. Korpusu Polskiego – „JednoŚladami Andersa”. Jest ona częścią większego projektu który rozpoczął się w listopadzie 2022 w Kazachstanie a zakończy się na początku lipca 2023 równolegle w Edynburgu (Wielka Brytania) i Gdańsku (Polska).

To właśnie na Monte Casino nastąpiło symboliczne przekazanie pałeczki sztafetowej między etapem VIII a IX, który wyruszy w trasę 20 maja. Etap VIII sztafety na swej trasie odwiedził liczne miejsca pamięci, w tym: cmentarz w Cassamasima, Neapol czy Caserta (gdzie gen. Anders spotkał się z Churchillem).

Na Monte Cassino spotkało się pięć pokoleń Polaków. Byli to weterani z czasów II wojny światowej, ale także współcześni żołnierze Wojska Polskiego, strzelcy, uczniowie szkół noszących imię generała Władysława Andersa i harcerze — w tym reprezentanci Związku Harcerstwa Polskiego.

Zdjecia na strone 7