JednoŚladami Andersa to podróż szlakiem Armii gen. Andersa przemierzona w formie rowerowej sztafety. Armia formowała się na kresach wschodnich (na terenie obwodu orenburskiego w dzisiejszej Rosji) od 1941 roku. Celem projektu było upamiętnienie losów Polaków, dostarczenie inspiracji do podróżowania i włączenia się w niecodzienne działania patriotyczne.

Sama sztafeta to 74 uczestników, podzielonych na 14 etapów, którzy pokonali łącznie 15 540 km przez 15 krajów w 9 miesięcy. Najmłodszy z nich miał 12 lat, najstarszy świętował 60. urodziny na trasie! Całą trasę na rowerowej ramie pokonał miś Wojtek – sztafetowa maskotka. Uczestnikom projektu udało się odnaleźć łącznie ponad 150 miejsc pamięci!

Założeniem przedsięwzięcia było przejechanie na rowerach jak najwierniejszej trasy przemarszu Polaków zwolnionych z radzieckich łagrów i zmierzających do punktów spotkań, w których gen. Anders formował Polską Armię walczącą o naszą niepodległość. Drogi, którymi podążały największe rzesze Polaków, i innych narodowości, zmierzając do miejsc formowania Armii, a później także uczestnicząc w szlaku bojowym Armii, nazywamy właśnie Szlakiem Armii gen. Władysława Andersa. Od Tatiszczewa w Rosji do Edynburga w Wielkiej Brytanii.

Inicjatorami i organizatorem wyprawy są uczestnicy rowerowej sztafety dookoła świata Bike Jamboree (2017-2019) przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Światowe Jamboree oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Honorowym patronem projektu jest prof. Norman Davies.

Kolosy to honorowe nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę Kolosów za dokonania zrealizowane w minionym roku. A nagroda specjalna to honorowa nagroda, którą Kapituła Kolosów wręcza (począwszy od edycji za rok 2004) w uznaniu dorobku lub dokonań ważnych dla środowiska podróżniczego, a wykraczających poza kategorie, w jakich przyznawane są Kolosy.