Chcemy wychowywać młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, którzy poradzą sobie w dorosłym życiu i będą podejmować świadome decyzje.

Wychowanie ekonomiczne, w tym przedsiębiorczość, obejmuje zestaw Kompetencji Kluczowych wg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ocenionych jako niezbędne do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Skutecznie i z powodzeniem możemy budować i wzmacniać je w harcerstwie.

Niska świadomość finansowa to źródło wielu współczesnych problemów społecznych, którym chcemy zapobiegać (Badanie PISA 2018).

Świadoma i odpowiedzialnie realizowana konsumpcja jest bliska ideom harcerstwa.

Kryzys wywołany COVID-19 przypomniał nam wszystkim, jak ważna jest gospodarka, wychowanie ekonomiczne, które pozwala umiejętnie radzić sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych. Chcemy, by harcerz był przygotowany (be prepared) zarówno na oczekiwane jak i nieoczekiwane zdarzenia gospodarcze.

Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP zaprasza instruktorów, instruktorki, wędrowników i wędrowniczki do wzięcia udziału w „Game Party”! Celem wydarzenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z atrakcyjnymi formami realizowania Programu Wychowania Ekonomicznego w jednostkach ZHP, ze szczególnym uwzględnieniem gier terenowych, planszowych, kupieckich i nie tylko!

W dniach 19-21.11.2021 r. w Chorzowie:

  • Hotel Skaut, Budynek Szkoły Instruktorskiej -Chorzów Al. Harcerska 3, Chorzów;
  • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów.

Główna część „Game Party” odbędzie się w sobotę 20 listopada. To dzień, który będzie przepełniony grami kupieckimi, planszówkami o tematyce ekonomicznej, ale również warsztatami! Całość podzielona będzie na trzy bloki, dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł wybrać 3 najbardziej interesujące go formy. Uwaga: Dla uczestników zainteresowanych dodatkowymi zajęciami programowymi w dniu 19 i 21 listopada, organizatorzy wydarzenia zapewniają nocleg w Chorzowie.

„Game Party” jest adresowane:

Do drużynowych, kadry drużyn w wieku wędrowniczym, którzy chcą wesprzeć swoich harcerzy w nabywaniu niezbędnych kompetencji.

Do wędrowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat różnych zagadnień ekonomicznych, w inny sposób niż z książek i artykułów.

Do instruktorów wspierających kadrę drużyn przede wszystkim na poziomie szczepów oraz hufców.

Do osób zajmujących się kształceniem instruktorów i drużynowych.

Do osób tworzących program, które chcą interesująco i w ciekawej formie przedstawiać harcerzom podstawowe pojęcia ekonomiczne.

Zgłoszenia: do 14.11.2021

Dodatkowa składka członkowska:

· 60 zł – dla osób niekorzystających z noclegów

· 150 zł – dla osób korzystających z noclegów (piątek – niedziela),

· 95 zł – dla osób korzystających z jednego noclegu

Płatna po mailowym potwierdzeniu zgłoszenia do dnia 17.11.2021 na konto podane w potwierdzeniu zgłoszenia.

Organizator wydarzenia: Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP

Partnerzy wydarzenia:

· Warszawski Instytut Bankowości,

· Małopolski Instytut Kultury,

· Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

· Chorągiew Śląska ZHP,

· Referat Harcerski Chorągwi Śląskiej ZHP,

· Harcerski Klub Gier Planszowych i Fabularnych „PAF”

Broszurka wydarzenia: https://tiny.pl/9wv43

Link do zgłoszeń: https://forms.office.com/r/r58UqF6u75