Flagę z rąk Marszałka odebrała Naczelniczka ZHP – hm. Martyna Kowacka oraz zuch i zuchenka – Filip Kraszewski i Ola Szczepańska, pod opieką drużynowej Patrycji Buczyńskiej z Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki, którzy zabiorą ją na swój obóz!

Flaga RP podczas letniego wypoczynku powiewa nad harcerskimi obozowiskami czy placami apelowymi, będąc nie tylko tradycją, ale również ważnym elementem edukacyjnym, pomagającym w kształtowaniu młodych ludzi w duchu patriotyzmu i poszanowania dla własnej ojczyzny. Moment wciągania flagi na maszt buduje poczucie wspólnoty i uczy szacunku dla symboli narodowych. Podczas obozów harcerscy wychowawcy dbają także o to, aby przygotowane przez nich zajęcia zawierały elementy patriotycznego wychowania. Wraz z podopiecznymi realizują obywatelskie sprawności, tropy czy uczą się historii i poznają ważne postaci poprzez kreatywne w odbiorze formy pracy.

Marszałek Sejmu poinformował także o uruchomieniu specjalnego adresu mailowego [email protected] – jeśli środowiska harcerskie, czy szkoły będą chciały otrzymać flagę, wystarczy, że napiszą maila, aby zostać strażnikiem biało-czerwonej! Jeśli jeszcze nie macie flagi do zawieszenia na obozowym maszcie, to zachęcamy do wystosowania takiej prośby!

Jesteśmy dumni z tego, że będziemy opiekunami flagi, będącej symbolem aktywnych działań patriotycznych ponad 110 tysięcy harcerek i harcerzy ZHP na rzecz całego kraju, jak i Małych Ojczyzn. Na co dzień staramy się zostawić nasze lokalne społeczności lepszymi, niż je zastaliśmy, rozprzestrzeniając harcerską iskrę braterstwa i obywatelstwa, o czym przypomina nam także flaga Polski znajdująca się na naszych mundurach.