W ZHP dbamy o to, aby każdy w organizacji miał swoją bezpieczną przestrzeń przy zdobywaniu sprawności na całe życie i przeżywaniu harcerskiej przygody! Dlatego opowiadaliśmy o tym podczas 20. Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W dbaniu o bezpieczną przestrzeń pomaga nam uchwalona Polityka Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP – Program Safe From Harm. Wdrażając jej zapisy w życie, wiemy że możemy naszym doświadczeniem dzielić się z innymi osobami, dla których bezpieczeństwo dzieci jest równie ważne. Dlatego podharcmistrzyni Katarzyna Zgódko – kierowniczka Wydziału Wsparcia Psychologicznego GK ZHP była prelegentką podczas 20. Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

Nasza ekspertka dzieliła się wiedzą i spostrzeżeniami podczas panelu dyskusyjnego „Standardy Ochrony Dzieci – praktyczne rekomendacje wdrażania w instytucjach”. Druhna Katarzyna mówiła o tym, jak w ZHP wdrażamy standard ochrony dzieci – z jakimi wyzwaniami się mierzyliśmy i mierzymy, jak wyglądał cały proces i jakie korzyści przyniósł wolontariuszom, harcerkom i harcerzom, a także wszystkim dorosłym w organizacji. Uczestniczkami panelu były także: dr Anna Krawczak (FDDS), Izabela Marcewicz-Jendrysik (Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”) oraz Katarzyna Obuchowicz (SP nr 169 im. Orła Białego), które również podzieliły się swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania standardów ochrony dzieci w organizacjach i placówkach.

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, jest największą konferencją w Polsce, podejmującą ten temat. Cieszymy się, że jako ZHP możemy dzielić się naszą ekspercką wiedzą o systemie ochrony dzieci – w końcu instruktorki i instruktorzy podczas realizacji misji naszej organizacji otaczają podopiecznych opieką.

Dzięki narzędziom takim jak Polityka, zdalny kurs dla wszystkich pełnoletnich osób w ZHP z zakresu programu Safe from Harm chronimy przed nadużyciami związanymi ze wszelkimi przejawami przemocy, w tym w szczególności przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, aby każdy w naszej organizacji czuł się dobrze – bez względu na wiek.