ZHP obchodzi dzisiaj Dzień Myśli Braterskiej! To wspólne święto harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie, które upamiętnia urodziny Naczelnej Skautki Świata Olave Baden-Powell i założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. To także dzień, w którym łączymy się myślami z każdą osobą należącą do światowego ruchu skautowego. Dowiedz się, jak ten wyjątkowy dzień spędzają członkinie i członkowie ZHP!

Drużyny i gromady ZHP w tym roku, tak jak skautki i skauci na całym świecie, myślą o przyszłości naszej planety realizując propozycję programową WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts, Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek) z okazji DMB pod hasłem: „Nasz świat, nasza przyszłość. Środowisko i globalne ubóstwo”. Zaproponowane zadania i ćwiczenia pozwolą zuchom oraz harcerzom przyjrzeć się wpływowi ludzi na środowisko i zasoby, z których korzystają. Jednostki ZHP mają także możliwość zrealizować zadania z propozycji razem z drużyną skautową z innego kraju, dzięki akcji łączenia drużyn. Dodatkowo ZHP włączyło się w akcję wymiany pocztówek z krajami niemieckojęzycznymi. To unikalne szanse dla harcerek i harcerzy ZHP, aby porozmawiać z rówieśnikami z innych krajów o tym, jak zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy i doświadczyć na własnej skórze siły skautowej wspólnoty.

Pomysł obchodów Dnia Myśli Braterskiej (Thinking Day) zrodził się, gdy w 1926 roku skautki z całego świata spotkały się w USA na 4. Światowej Konferencji WAGGGS w Camp Edith Macy (współczesna nazwa – Edith Macy Conference Centre) w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego wybrano akurat taką datę – 22 lutego? To dzień urodzin, zarówno Olave Baden-Powell, która była Naczelną Skautką Świata, jak i lorda Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu.

To święto jedności, przyjaźni i braterstwa. Przypomina, że mimo różnic, wszystkich łączą te same wartości, chęć rozwoju, pomaganie drugiemu człowiekowi i wpływanie na otaczającą rzeczywistość, czego również na co dzień harcerscy wychowawcy uczą swoich podopiecznych.