XI edycja konkursu ZHP im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej rozstrzygnięta!

Wiktoria Tobolewska
27/09/2023
~ 6 min czytania
fot. Przemysław Keler/KPRP

Harcerstwo to ruch, który poprzez swoją misję, cele i prowadzone działania, jest obiektem zainteresowania wielu studentów, naukowców, badaczy. Z tego względu w ZHP już po raz jedenasty rozstrzygnięto Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

Podczas uroczystości został odczytany list Marszałek Sejmu przez Zastępcę Szefa Kancelarii Sejmu, Pana Chrystiana Młynarka, a głos w imieniu gospodarza miejsca - Prezydenta RP zabrał Pan Łukasz Rzepecki, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gości przywitała Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka.

Ta wyjątkowa gala była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych instruktorom ZHP za zasłużoną służbę państwu i społeczeństwu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Doradca Prezydenta RP Pan Łukasz Rzepecki.

Odznaczeni zostali:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan Krzysztof GRZEBYK

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pani Monika DREIK
 • Pani Aneta GZYL
 • Pani Ewa KIERASIŃSKA-SIWKIEWICZ
 • Pani Agnieszka POSPISZYL

za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan Przemysław ZAWADZKI

Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" zostali odznaczeni:

 • hm. Kazimiera TRACZYK,
 • hm. Halina JANKOWSKA,
 • hm. Adam CZETWERTYŃSKI.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

 • hm. Maciej KĄDZIELSKI.
fot. Przemysław Keler/KPRP

W tym roku do komisji wpłynęło 41 prac, z których nagrodzono i wyróżniono 25.

Komisja tegorocznej edycji konkursu obradowała w składzie:

 • prof. zw. dr hab. hm. Adam Massalski – Przewodniczący Komisji,
 • dr phm. Ewa Palamer-Kabacińska,
 • dr hm. Jakub Czarkowski, · dr hm. Marek Jedynak,
 • dr hab. hm. Jarosław Balon,
 • prof. UAM dr hab. hm. Zbigniew Pilarczyk,
 • dr Teresa Lewandowska-Kidoń,
 • prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik,
 • płk dr hab. Juliusz Tym,
 • mgr Magdalena Rzepka,
 • mgr Karolina Stpiczyńska – sekretarz komisji.

Komisja przyznała 13 wyróżnień:

w kategorii artykuły:

 • Anastazja Kowalska za artykuł „Aktualność modelu pedagogiki zuchowej Aleksandra Kamińskiego w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych”.

w kategorii praca licencjacka i inżynierska:

 • Adrianna Błażek za pracę licencjacką „Stosowanie nagród i kar w pracy z gromadą zuchową w opinii drużynowych zuchowych Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego”,
 • Jan Lesiak za pracę inżynierską „Wykorzystanie metod kartograficznych i analiz przestrzennych do zarządzania stanem osobowym pozarządowej organizacji młodzieżowej”,
 • Martyna Rambolińska za pracę licencjacką „Bohaterowie Związku Harcerstwa Polskiego, jako autorytety współczesnych harcerzy”,
 • Dawid Dąbrowski za pracę licencjacką „Wychowanie ekonomiczne dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego”,
 • Jan Kisielewicz za pracę inżynierską „Chatbot wspierający pracę instruktorów harcerskich”,
 • Krzysztof Okuniewski za pracę licencjacką „Badanie postaw wobec organizacji skautowych w Polsce i za granicą”.

w kategorii praca magisterska:

 • Małgorzata Rogozińska-Górska za pracę „Harcerstwo, jako doświadczenie edukacyjne w narracjach instruktorów ZHP. Badania biograficzne”,
 • Justyna Gerasimiuk za pracę „Założenia organizacyjno-programowe metodyki zuchowej w II Rzeczpospolitej Polskiej”,
 • Paweł Marciniak za pracę „Stopnie instruktorskie Związku Harcerstwa Polskiego, jako narzędzia rozwoju osobistego w ujęciu eudajmonistycznym”,
 • Michał Gawriłow za pracę „Marzenie o prawdziwym harcerstwie – wizja harcerstwa w „Bratnim Słowie” w latach 1980-1981”,
 • Wiktoria Niedźwiecka za pracę „Bohaterowie literatury harcerskiej – w stronę wychowawczego ideału”.

w kategorii książka:

 • Andrzej Gaczorka, Jerzy Klinik i Wiesław Wójcik za książkę „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”.
fot. Przemysław Keler/KPRP

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: 

w kategorii praca licencjacka i inżynierska:

 • Nagroda III stopnia ex aequo dla Weroniki Morawskiej za pracę licencjacką „Rola komunikacji interpersonalnej w ZHP (na przykładzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze)” oraz dla Juliana Bliżyckiego za pracę licencjacką „Naturalność systemu zastępowego wobec zmiany społecznej”,
 • Nagroda II stopnia dla Karola Stryjeńskiego za pracę licencjacką „Ocena Skuteczności czynników motywowania członków wybranych organizacji harcerskich w Polsce”.

w kategorii praca magisterska:

 • Nagroda III stopnia dla Hanny Popowskiej za pracę „Funkcjonowanie drużyn harcerskich dla osób z niepełnosprawnością w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Program „Pełnia” ZHR”.
 • Nagroda II stopnia dla Krzysztofa Baniaka za pracę „Motywacja i wypalenie zawodowe w organizacji harcerskiej na przykładzie kadry ZHP Chorągwi Krakowskiej”.

w kategorii książka:

 • Nagroda III stopnia dla Stanisława Adamczaka i Andrzeja Rembalskiego za książkę „Harcerski Słownik Biograficzny Kielecczyzny”.
 • Nagroda II stopnia dla Mariana Miszczuka za książkę „Lord Cotbury. Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek” – nagrodę odbiorzę redaktor książki Jarosław Błoniarz.
fot. Przemysław Keler/KPRP

Nagrodę I stopnia wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Łukasz Rzepecki – Doradca Prezydenta:

w kategorii artykuł:

 • Nagroda I stopnia dla Doriana Adamika za artykuł „Narodziny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej we wspomnieniach instruktorów Hufca ZHP Konstantynów Łódzki im. Janusza Korczaka (1989-1990).

w kategorii praca magisterska:

 • Nagroda I stopnia dla Piotra Piskorskiego za pracę „Media społecznościowe w działaniach promocyjnych organizacji harcerskich i skautowych – analiza porównawcza”.

w kategorii praca doktorska – nagroda I stopnia ex aequo dla:

 • Justyny Legutko za pracę „Myśl pedagogiczna Tadeusza Strumiłły (1884-1958). Zarys Koncepcji Wychowania i działalności społeczno-organizacyjnej”.
 • Oskara Amiri za pracę „Klasyczne wzorce urbanistyczne w „miastach tymczasowych” na przykładzie skautowych zlotów Jamboree”.

w kategorii książka:

 • Nagroda I stopnia dla Ewy Palamer-Kabacińskiej za książkę „Pedagogika przygody a harcerstwo. Studium teoretyczne”.

Gośćmi uroczystości byli: Pan Łukasz Rzepecki - Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Chrystian Młynarek - Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, Pani Wanda Zwinogrodzka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Jacek Banaś - Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Pani Małgorzata Sinica - Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego i koordynatorka Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, a także Komisja Konkursowa w składzie: prof. zw. dr hab. hm. Adam Massalski (Przewodniczący Komisji) oraz hm. dr Jakub Czarkowski (Członek Komisji). W uroczystości wziął udział również hm. Bartosz Bednarczyk– zastępca Naczelniczki ZHP.

Dziękujemy wszystkim za obecność, a laureatom składamy gratulacje!

„Jestem pełna podziwu dla działań Związku Harcerstwa Polskiego i zaangażowania, jakie organizacja wykazuje w kształtowaniu młodzieży, ucząc ją patriotyzmu, służby innym, odpowiedzialności i samodyscypliny. W dziejach naszego narodu harcerki i harcerze zapisali wiele bohaterskich kart, niejednokrotnie dając dowody swojego oddania Bogu i Ojczyźnie” – napisała Marszałek Sejmu.