hm. Adam Massalski wiceprzewodniczącym Rady Naukowej

Wiktoria Tobolewska
24/02/2023
~ 1 min czytania

Adam Massalski, przewodniczący ZHP w latach 2007-2013 został, po raz trzeci, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Rada Naukowa ma za zadanie nadawanie stopni i tytułów naukowych w tym stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Profesor Adam Massalski pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady już trzecią kadencję.

Harcmistrz Adam Massalski był także członkiem Rady Naczelnej ZHP w latach 1973–1977. Obecnie jest przewodniczącym komisji konkursowej konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Składamy gratulacje oraz życzymy sukcesów i wytrwałości w pracy na tym stanowisku.

fot. Jarosław Roland Kruk / Wikipedia