Zespół Wędrowniczy Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP ogłasza konkurs na komendę Wędrowniczej Watry 2023.

ZHP
29/06/2022
~ 3 min czytania
fot. Małgorzata Siedlecka

Czy siedząc kiedyś przy płomieniu Wędrowniczej Watry pomyślał_ś, że chciał_byś kiedyś zorganizować swoją Watrę? A może chcesz, aby Watra w końcu, po latach, zawitała do Twojej chorągwi? Być może poszukujesz dla siebie nowego, instruktorskiego wyzwania i masz pomysł na to, jak jeszcze lepiej i skuteczniej zaplanować tę całoroczną inicjatywę dla wędrowników? Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich tych, którzy chcieliby z pełną mocą zaangażować się w działania na rzecz Ruchu Wędrowniczego.

Wszystkie istotne informacje znajdziecie poniżej.

Wymagania względem komendanta/komendantki:

 • Co najmniej stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni,
 • Doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć programowych,
 • Doświadczenie jako uczestnik/uczestniczka lub członek/członkini kadry Wędrowniczej Watry,
 • Wiedza w zakresie pracy z metodyką wędrowniczą,
 • Bardzo dobre zorganizowanie i umiejętności komunikacyjne,
 • Sumienność i terminowość,
 • Zaliczona służba instruktorska za miniony rok harcerski oraz opłacone bieżące składki członkowskie,
 • Akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca/chorągwi, zgodnie z przydziałem służbowym),
 • Znajomość pakietu Office i biegła obsługa narzędzi Office 365,
 • Doświadczenie w pracy w referacie wędrowniczym jest ogromnie mile widziane!

Cele jakie ma spełniać Wędrownicza Watra 2023:

 • Budowanie i tworzenie ogólnopolskiej wspólnoty ruchu wędrowniczego,
 • Umożliwienie referatom wędrowniczym strukturalnego wspierania jednostek na terytorium ich działania (namiestnictw, drużyn, patroli) poprzez konsultacje i wsparcie całorocznej pracy związanej z realizacją zadań przedzlotowych i przygotowaniem programu zlotu współtworzonego przez uczestników,
 • Wsparcie zgłoszonych jednostek w organizacji indywidualnych form obozowych drużyny oraz stworzenie możliwości organizacji wspólnych obozów ze środowiskami, które wyrażą taką chęć,
 • Upowszechnienie organizacji obozów wędrownych/zgrupowań przez drużyny wędrownicze,
 • Przekazywanie dobrych praktyk i szerzenie idei wędrowniczej,
 • Poznawanie regionów i piękna całej Polski,
 • Promowanie i realizacja Polityki środowiskowej ZHP.

Pozostałe oczekiwania względem projektu:

 • Rzetelne planowanie pracy, w tym budżetowanie przedsięwzięcia,
 • Przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób możliwie najpełniej realizujący założone cele przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim cele wychowawcze,
 • Stosowanie systemu pracy z kadrą wobec instruktorów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia,
 • Efektywne zarządzanie zasobami,
 • Terminowe rozliczenie przedsięwzięcia,
 • Rzetelna ewaluacja przedsięwzięcia,
 • Stała współpraca z Zespołem Wędrowniczym pod okiem opiekuna projektu.

Wymagane treści zgłoszenia:

 • Przedstawienie własnej kandydatury na Komendanta/Komendantkę Wędrowniczej Watry 2023, z uwzględnieniem wymagań postawionych w ogłoszeniu.
 • Zaproponowanie (co najmniej) 2 osób mających wejść w skład komendy Wędrowniczej Watry 2023 wraz z określeniem obszaru ich odpowiedzialności w organizacji przedsięwzięcia (obligatoryjnie zastępcy/zastępczyni ds. programu oraz finansów).
 • Koncepcja organizacyjna i programowa (główna idea programowa oraz zarys programu, sposoby zaangażowania uczestników w realizację działań programowych zlotu, pomysł na współpracę komendy z innymi zespołami/komendami na różnych szczeblach organizacji).

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Możecie przesyłać je (oraz wszelkie zapytania dotyczące konkursu) do 15 lipca 2022 roku na adres [email protected].

hm. Karolina Kornas-Bojaronus HR
Szefowa Zespołu Wędrowniczego WWM GK ZHP