Wspólny list Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP w sprawie sytuacji w Ukrainie

Michał Klimowski
24/02/2022
~ 3 min czytania

Druhny i Druhowie,

Większość z nas harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów wychowała się w czasach pokoju w Europie. Pomimo ciężkich chwil i kryzysów z trudem, ale udawało się utrzymywać ten porządek od 77 lat. 24 lutego 2022 przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja postanowiła brutalnie ten porządek zakwestionować. Życie i zdrowie milionów ukraińskich obywateli zostało zagrożone atakiem na niepodległość ich ojczyzny. My, Polacy, szczególnie rozumiemy ból i rozpacz, jaka towarzyszy obywatelom w takiej chwili. Pamiętamy Westerplatte i wszystko, co stało się po nim.

Harcerki i harcerze zawsze odważnie stawali w służbie potrzebującym, teraz takiej służby potrzebują nasi Przyjaciele zza wschodniej granicy. Dlatego powołujemy Harcerskie Pogotowie ZHP, abyśmy pokazując naszą gotowość do niej skutecznie, sprawnie i odpowiedzialnie podjęli się wszelkich potrzebnych działań.

Dziś już wiemy, że niezbędne będą działania szybkie jak i długoterminowe, bo sam kryzys oraz jego skutki będą rozłożone w czasie. Nie wiemy też, w jaki sposób i w jakim zakresie rozwiną się działania wojenne w Ukrainie. Niezbędne będzie wsparcie na rzecz obywateli Ukrainy, którzy pozostaną w kraju jak i tych, którzy zdecydują się go opuścić w poszukiwaniu bezpieczeństwa swojego i swoich rodzin.

Szykujemy się do służby, a między innymi zbiórek niezbędnego wyposażenia, organizacji pomocy w zakwaterowaniu uchodźców wojennych, wsparciu psychologicznym, gospodarczym, społecznym, pomocy sanitarnej i informacyjnej. 

To służba, w którą będzie mógł włączyć się każdy zuch i każdy wędrownik, każda harcerka i każdy harcerz. Kolejna, w tak niedługim przecież czasie, potrzeba realnego czynienia dobra dla drugiego człowieka.

Pamiętajmy też o konieczności zadbania o poczucie bezpieczeństwa naszych zuchów i harcerzy. Rozmawiajmy, odpowiadajmy na pytania, dajmy poczucie sprawczości. Najtrudniejsze dla psychiki i emocji są brak wiedzy i bezsilność.

W naszych działaniach sercem i czynem łączyć się będziemy z bratnimi organizacjami harcerskimi i skautowymi, tak w Polsce jak na świecie. Bo ramię w ramię możemy zrobić więcej i lepiej.

Harcerskie Pogotowie ZHP działać będzie w oparciu o strukturę chorągwi i hufców ZHP.

Jesteśmy przekonani, że jak zawsze zdamy egzamin z dobra i siły ducha.

Nasze harcerskie pozdrowienie po raz kolejny stawia przed nami wyzwanie.

Czuwaj!

/-/ hm. Dariusz Supeł - Przewodniczący ZHP

/-/ hm. Grzegorz Woźniak - Naczelnik ZHP