Spotkajmy się “Za widnokręgiem” na kursie harcmistrzowskim

ZHP
29/06/2022
~ 2 min czytania

Zapraszamy na kurs harcmistrzowski, który w dniach 28 sierpnia-3 września 2022 r. zagości w Bieszczadach. Obozować będziemy na dzisiejszych wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Istniejące granice staną się przyczynkiem do odkrywania tego, co wspólne.

"Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca."
[Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem] 

Wyruszymy na wyprawę, by zgłębić ideę stopnia harcmistrza w odniesieniu do własnej osoby, zainspirować się do ciągłego samodoskonalenia i pracy nad własnymi postawami. Poczujemy odpowiedzialność za całą organizację i szeroko spojrzymy na ZHP – naszą misję oraz stojące przed nami wyzwania. “Za widnokręgiem” będziemy współdziałać z innymi dla osiągania wspólnego celu, będziemy szukać porozumienia mimo różnic zdań. Wyrusz w tę podróż razem z nami. 

Zapraszamy do zgłoszeń, szczegóły organizacyjne znajdziesz we wstępie do ankiety: https://forms.office.com/r/DTmQSdcJfQ

Więcej informacji o kursach harcmistrzowskich (także i o tym) można znaleźć pod poniższym linkiem:https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Impuls-harcmistrzowski-2022.aspx