Obchody 83. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża w Gdańsku

Wiktoria Tobolewska
01/09/2022
~ 4 min czytania

To już tradycja, że harcerze i harcerki byli obecni, przy dźwięku syren alarmowych o 4:45, przy pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.  


Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte upamiętniają walkę obrońców Westerplatte w czasie ataku na znajdującą się tam Polską Składnicę Tranzytową. Było to jedno z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża harcerze z Chorągwi Gdańskiej ZHP 1 września o 4.45 spotykają się już od lat 90. Pełnią służbę reprezentacyjną, porządkową i ratowniczą. 

Harcerska służba na Westerplatte 

Harcerze i harcerki Chorągwi Gdańskiej uczcili niezłomną walkę Obrońców Westerplatte apelem oraz złożeniem kwiatów nad ranem 1 września. Ponadto byli obecni przy zapaleniu Znicza Pokoleń, w którym udział wzięli również m.in. kombatanci, weterani i żołnierze. Podczas wydarzenia przez członków ZHP zostało odczytane „Przesłanie Westerplatte” – wspomnienie postaci harcerzy Ziemi Gdańskiej, którzy zginęli za Ojczyznę, walcząc w II wojnie światowej.  

W uroczystościach uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele władz samorządowych Gdańska, na czele z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz oraz mieszkańcy Gdańska. Na Westerplatte obecny był także zastępca naczelniczki ZHP hm. Bartosz Bednarczyk oraz komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artur Glebko. 

Przesłanie Westerplatte 

Niemożliwym jest, aby stanąć tutaj, na Westerplatte i nie widzieć słów „Nigdy więcej wojny”. Słów, kierowanych do harcerskiej młodzieży także przez ostatnich Westerplatczyków w czasie, kiedy jeszcze w tym miejscu spotykaliśmy się na porannych uroczystościach. 
Jeszcze niedawno wierzyliśmy, że wojna to coś odległego, niemożliwego, obcego, co nigdy nas nie dotknie. Myliliśmy się. W czasie, kiedy my oddajemy hołd naszym bohaterom, na domy naszych sąsiadów z Ukrainy spadają bomby. 
Wiemy jak ciężko jest bronić siebie i swojego kraju, gdy najeźdźca rzuca przeciw nam wszystkie swoje siły. Jak ciężko wytrwać, kiedy w walkę trzeba wnieść wszystko: siły fizyczne i psychiczne, całe swoje życie. Taki przykład bohaterskiej obrony dali nam Westerplatczycy, taki przykład służby i poświęcenia dali nam nasi harcerscy instruktorzy. W tej podniosłej chwili wspomnijmy również i ich: 
hm. Jana Ożdżyńskiego, komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku, zastrzelonego w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r., na służbie, w gmachu Dyrekcji PKP - siedzibie Gdańskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy. 
Dr. Franciszka Kręckiego, współzałożyciela ZHP w Wolnym Mieście Gdańsku, przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP w Gdańsku, prawnika, dyrektora banku, działacza kaszubskiego, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 r. 
Bernarda Filarskiego, lekarza, działacza polonijnego, współzałożyciela Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 r. 
Hm. Alfa Liczmańskiego, pierwszego komendanta Chorągwi Harcerzy w Gdańsku, zamordowanego w Granicznej Wsi w 1940 r. 
Dr. med. Stefana Mirau, założyciela harcerstwa i pierwszego drużynowego w Gdańsku, lekarza Chorągwi Gdańskiej Harcerzy i Polonii Gdańskiej – zmarłego w obozie Stutthof w 1940 r. 
Hm. Gustawa Niemca, komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku, szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w 1942 r. 
Hm. Bernarda Myśliwka, pilota Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, komendanta Pomorskiej Chorągwi Szarych Szeregów, który po brutalnych przesłuchaniach w gdyńskim Gestapo odebrał sobie życie, nie zdradzając nikogo z podwładnych. 
Hm. Lucjana Cylkowskiego, nauczyciela, komendanta gdyńskiego Hufca Szarych Szeregów, konspiratora, aresztowanego i straconego 12 lipca 1944 r. w obozie Stutthof. 
Kapelanów gdańskich harcerzy, błogosławionych księży katolickich Mariana Góreckiego z Nowego Portu i Bronisława Komorowskiego z Wrzeszcza, rozstrzelanych w obozie Stutthof w marcu 1940 r. 
Instruktorów i harcerzy poległych w obronie Wybrzeża w 1939 r., zamordowanych przez Niemców w Gdyni, Piaśnicy i Szpęgawsku. Tych, którzy stracili życie działając w konspiracji Armii Krajowej, Szarych Szeregach, Gdyńskim Tajnym Hufcu Harcerzy, Starogardzkiej „Jaszczurce” „Gryfie Pomorskim” i w innych formacjach niepodległościowych. 
Żołnierze! Druhny i Druhowie! Wasza służba i Wasze poświęcenie są dla nas nie tylko przykładem, ale i zobowiązaniem do dbania o naszą ojczyznę! 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!