Nabór do Zespołu ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju przy GK ZHP

Olga Junkuszew
22/08/2022
~ 4 min czytania

Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR) są zagadnieniem, z którym pracuje cały świat - rządy państw, przedsiębiorstwa, NGO, a także mnóstwo organizacji skautowych. Jako ZHP chcemy być częścią tego ruchu, który “stara się zostawić świat lepszym” i prowadzić nasze działania tak, aby wspierały CZRy.

Zespół projektowy ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju został powołany w celu wsparcia (na wszystkich szczeblach organizacji) pracy z tytułowym zagadnieniem w oparciu o dostępne programy i materiały WOSM oraz WAGGGS, a także pomysły własne. Ważnym elementem jego zadań było skonsultowanie polityki środowiskowej ZHP, a także stworzenie ram dla jej wdrożenia. Obecnie ZCZR będzie skupiał się na pracy z Uchwałą nr 13 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w działaniach ZHP.

Zespół jest grupą ekspertów-pasjonatów, którzy działają z CZR w obszarach programowych, kształceniowych oraz organizacyjnych. Jest to miejsce do rozwoju dla osób lubiących pracę międzyobszarową, inspirowaną skautingiem oraz innymi NGO.

Zespół działa w obszarze pracy z kadrą pod kierownictwem hm. Aleksandry Berner (Chorągiew Stołeczna) i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków Zespołu

Link do strony na SharePoint: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zesp%C3%B3%C5%82-ds.-Cel%C3%B3w-Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-Rozwoju.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.