Nabór do Wydziału Zuchowego GK ZHP

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 5 min czytania

Wydział Zuchowy ma na celu tworzenie i wspieranie wspólnoty metodyków zuchowych, przy czym głównym celem działania jest wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego.

Wydział Zuchowy brał czynny udział przy pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych i aktualnie kontynuuje prace nad poradnictwem w tym zakresie. Wydział również inne działania metodyczne wspierające funkcjonowanie gromad zuchowych.

Wydział Zuchowy odpowiada za:

  • komunikację z referatami oraz innymi zespołami metodycznymi,
  • poradnictwo metodyczne – tworzenie konspektów, pisanie artykułów metodycznych, wydawanie Zuchowych Wieści,
  • wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych,
  • inicjowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem kadry zuchowej.

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierownikiem Wydziału Zuchowego jest hm. Adrian Łukaszewski (Chorągiew Gdańska)

Link do strony na SharePoint:

https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zesp%C3%B3%C5%82-Zuchowy.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.