Nabór do Wydziału Wychowania Ekonomicznego

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 7 min czytania

Wydział Wychowania Ekonomicznego to grono instruktorów, których połączyła wspólna pasja i przekonanie, że wychowanie ekonomiczne jest potrzebną kompetencją i powinno być istotną częścią programu harcerskiego wychowania.

Chcemy, by ta wiedza stała się członkom ZHP bliższą, tak aby w przyszłości mogli podejmować osobiste wyzwania i dokonywać samodzielnych wyborów, pełniąc rolę świadomego obywatela, także w kontekście ekonomicznych skutków swoich preferencji i decyzji. Chcemy, by za jakiś czas dorosłe osoby mówiły, iż właśnie dzięki harcerstwu wiedzą, jak ułożyć domowy budżet, jak świadomie znaleźć dobrą pracę, w jaki sposób zaciągnąć kredyt, by był wsparciem, a nie źródłem trosk. Chcemy, by wychowanie ekonomicznestało się kolejną „sprawnością na całe życie”

Wielu osobom wychowanie ekonomiczne i przedsiębiorczość kojarzą się z nudnym wypełnianiem rubryczek i gromadzeniem faktur. Niektórzy harcerze i instruktorzy zadają sobie pytanie - czy to ma w ogóle coś wspólnego z harcerstwem? Jak to się ma do naszego programu, celów, podejmowanych aktywności? Czy to może być ciekawe? Czy można to robić w lesie? Powołany w 2020 roku Wydział Wychowania Ekonomicznego tworzy i wdraża elementy programu wychowania ekonomicznego, pokazując, iż o tych sprawach da się mówić interesująco, wciągająco i z wypiekami na twarzy.

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowego i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierownikiem Wydziału Wychowania Ekonomicznego jest hm. Paweł Marciniak (Chorągiew Stołeczna).

Kogo rekrutujemy – członków i współpracowników wydziału:

Poszukujemy nowych członków/współpracowników, którzy razem z nami będą tworzyć oraz promować program wychowania ekonomicznego. Chodzi nam o program wychowania w drużynach i dla drużyn, a nie o szkolenie kadry gospodarczej, choć realizujemy działania wychowawcze oraz edukacyjne na poziomie kompetencji także wędrowników i instruktorów.

Wchodząc w skład wydziału będziesz razem z nami mógł/mogła tworzyć materiały programowe i instrumenty metodyczne. Doświadczysz współpracy z zewnętrznymi partnerami dzieląc się i czerpiąc wiedzę, a także będziesz miał(a) okazję prowadzić warsztaty czy przygotowywać ogólnopolskie wydarzenia.

Jeśli wolisz zajmować się promocją i w tym obszarze chciał(a)byś się realizować, to także zapraszamy, bo działania promocyjne są dla nas istotnym elementem pozwalającym na popularyzację wychowania ekonomicznego w jego atrakcyjnych formach. Oferujemy Ci możliwość działania w zespole instruktorów pochodzącym z kilku chorągwi, z szerokim i zróżnicowanym doświadczeniem harcerskim i pozaharcerskim (psychologowie, pracownicy banków, a nawet NBP, finansiści, etc.). Działalność w zespole może pomóc w realizacji zadań na stopnie instruktorskie.

Więcej informacji o Wydziale można znaleźć tutaj: https://zhp.pl/wwe

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.