Nabór do Wydziału Wędrowniczego GK ZHP

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 16 min czytania

Wydział Wędrowniczy jest przestrzenią dla metodyków wędrowniczych, będących ekspertami w swojej dziedzinie, którzy chcą z poziomu centralnego wspierać rozwój wędrownictwa. Jego celem jest wspieranie referatów (w tym bycie pomostem łączącym referaty), a także metodyków nie wchodzących w ich skład, budowanie wspólnoty Ruchu Wędrowniczego i dbanie o rozwój wędrownictwa w organizacji.

Wydział Wędrowniczy ma realny wpływ na wygląd Ruchu Wędrowniczego, nadaje mu kierunek i jest jego rzecznikiem. Oprócz tego inicjuje i czuwa nad poziomem merytorycznym przedsięwzięć programowo-metodycznych skierowanych do środowisk wędrowniczych oraz bierze udział w kształceniu kadry organizującej szkolenia z metodyki wędrowniczej.

W ramach wydziału działają zespoły:

  • Zespół ds. rozwoju wspólnot wędrowniczych, który odpowiedzialny jest za wspieranie działalności referatów wędrowniczych lub/i innych zespołów oraz osób odpowiedzialnych na szczeblu chorągwi za pracę z kadrą wędrowniczą oraz na rzecz wędrowników, a także budowanie wspólnoty ruchu wędrowniczego (metodyków wędrowniczych)
  • Zespół ds. służby, który odpowiada za wdrażanie programu Odznaki Skautów Świata oraz popularyzowanie służby w działalności wędrowniczej

Oprócz powyższych w trakcie tworzenia są:

  • Zespół ds. metodyki oraz SIM, który będzie odpowiadał za doskonalenie metodyki wędrowniczej, prowadzenie poradnictwa oraz popularyzację dorobku w zakresie metodyki wędrowniczej
  • Zespół ds. kształcenia, który będzie odpowiadał za podnoszenie jakości kształcenia metodycznego, popularyzowanie dobrych praktyk kształceniowych dotyczących kształcenia metodycznego, a także budowanie wspólnoty ruchu wędrowniczego (metodyków wędrowniczych) w aspekcie kształceniowym

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierowniczką Wydziału Wędrowniczego jest hm. Karolina Kornas-Bojaronus (Chorągiew Gdańska).

Rekrutujemy osoby na funkcje instruktorów i instruktorek Wydziału Wędrowniczego do realizacji poniższych działań:

  • komunikacja z regionami i referatami oraz koordynacja spotkań metodyków (zespół ds. rozwoju wspólnot wędrowniczych),
  • wsparcie merytoryczno-organizacyjne Wędrowniczej Watry 2023 z ramienia Wydziału (samodzielna funkcja - Instruktor/instruktorka ds. wsparcia Wędrowniczej Watry 2023),
  • poradnictwo metodyczne i wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych (zespół ds. metodyki oraz SIM),
  • koordynowanie form kształceniowych na poziomie centralnym oraz udział w rozwoju kształcenia skierowanego do metodyków wędrowniczych (zespół ds. kształcenia),
  • promocja wędrownictwa w social mediach (samodzielna funkcja - instruktor/instruktorka ds. promocji wędrownictwa)

Link do strony na SharePoint: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zesp%C3%B3%C5%82-W%C4%99drowniczy.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.