Nabór do Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 5 min czytania

Instruktorki i instruktorzy Wydziału Pracy z Kadrą będą wspierać wdrażanie i monitorowanie stosowania Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z CSI ZHP oraz KSI przy GK. Do zadań Wydziału należy wspieranie pracy członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą, wspieranie w rozwoju kadry instruktorskiej ZHP w obszarze pracy z kadrą, tworzenie i popularyzowanie dobrych praktyk w obszarze pracy z kadrą, popularyzowanie narzędzi do pracy z kadrą, wspieranie procesu pozyskiwania kadry z wewnątrz i z zewnątrz organizacji, wspieranie pozyskiwania i przygotowywania do funkcji kadry 35+, wspieranie pracy z kadrą wspierającą. 

W ramach Wydziału będzie działał zespół ds. kultury organizacyjnej i zespół ds. wsparcia szczepów. W najbliższej kadencji zaplanowane są prace nad tworzeniem nowego Systemu Pracy z Kadrą, dlatego członkowie Wydziału będą również w niego zaangażowani zgodnie z kompetencjami właściwymi dla kluczowych dla tego procesu Władz Naczelnych.

W ramach wydziału działać będą zespoły:

Zespół ds. kultury organizacyjnej - zespół będzie zajmował się diagnozowaniem kultury organizacyjnej ZHP i pracował z zespołami centralnymi, aby wypracować pożądaną kulturę dla siebie i poziomu centralnego. Zespół będzie wspierał GK ZHP w realizowaniu zapisów uchwały nr 18 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie  kultury organizacyjnej w ZHP

Zespół ds. wsparcia szczepów – zespół będzie kontynuował prace wynikające z wdrożenia programu wsparcia szczepów. Zespół będzie wspierał GK ZHP w realizowaniu zapisów uchwały nr 19 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie programu wsparcia szczepów.

Wydział działa w ramach obszaru pracy z kadrą i podlegał zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacyjnej hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej. Kierowniczką Wydziału jest hm. Agata Erhardt-Wojciechowska.

Kogo rekrutujemy? Rekrutujemy osoby do składu wydziału, zespołów oraz kierownika/kierowniczkę zespołu ds. wsparcia szczepów. Poszczególni członkowie wydziału będą odpowiadać za realizację konkretnych zadań.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.