Nabór do Wydziału IT GK ZHP

Olga Junkuszew
22/08/2022
~ 2 min czytania

Wydział zajmuje tworzeniem i utrzymaniem rozwiązań IT w ZHP – w tym Microsoft365, publicznych stron www czy aplikacji webowych jak Jira, Confluence czy Moodle. Zadaniem Wydziału jest również monitorowanie i zapewnianie cyberbezpieczeństwa w ZHP.

Wydział współpracuje często z innymi jednostkami, które wspiera w kwestiach technicznych, m.in. z Zespołem ds. Tipi, Biurem GK i Wydziałem Komunikacji i Promocji. Rozwiązania Wydziału pracują na serwerach na systemie Linux oraz w chmurze Azure. Na tej infrastrukturze uruchamiane są instancje WordPressa oraz kontenery Dockera czy aplikacje frontendowe w Nuxt.JS. Poza tym, Wydział korzysta w swoich rozwiązaniach z platformy Microsoft365, w tym Power Platform i SharePoint.

Szefem wydziału jest phm. Karol Grodzicki (Chorągiew Gdańska), a wydział podlega członkowi Głównej Kwatery ZHP hm. Piotrowi Jaworskiemu.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków zespołów.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.