Nabór do Wydziału Inspiracji i Poradnictwa

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 5 min czytania

Wydział Inspiracji i Poradnictwa działa w obszarze Pracy z Kadrą. Poprzez swoje działania inspiruje kadrę ZHP w zakresie dobrych praktyk, materiałów programowych dla drużyn i gromad oraz upowszechnia międzynarodowe propozycje skautowe. Do zadań Wydziału należy prowadzenie poradnictwa i tworzenie materiałów wspierających pracę kadry ZHP oraz koordynowanie całości poradnictwa prowadzonego przez GK ZHP. WIP zrealizował takie projekty jak Centralny Bank Pomysłów, Turniej Gromad i Drużyn, EkoGromada i EkoDrużyna, Leśne Harce, warsztaty z gier kształceniowych, gra karciana “Segreko”, gra planszowa “Zaopiekuj się mną” czy Inspirada.

Wydział działa w obszarze pracy z kadrą pod kierownictwem hm. Małgorzaty Szwed (Chorągiew Stołeczna) i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Agacie Erhardt-Wojciechowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Instruktor/Instruktorka wydziału

Instruktorów i instruktorki na funkcję członka/członkini wydziału, którzy będą wspierać wydział w co najmniej jednym z obszarów:

  • Budowanie bazy inspiracji dla kadry wszystkich szczebli ZHP, recenzowanie programów, konspektów, propozycji programowych, wspieranie autorów w tworzeniu treści, działania związane z Centralnym Bankiem Pomysłów 2.0.
  • Budowanie inicjatyw programowych w ZHP, koordynowanie międzywydziałowych zespołów harcerskich specjalistów w wybranym zakresie tematycznym, np. metodyka zuchowa/harcerska/starszoharcerska/wędrownicza, działania ekologiczne, zrównoważony rozwój itp.
  • Tworzenie narzędzi wspierających kadrę ZHP we wdrażaniu zmian podejmowanych przez organizację, np. gry planszowe/karciane/terenowe, kampanie edukacyjne, witryny internetowe; we współpracy z członkami innych wydziałów GK ZHP.

Korektor/Korektorka

Członków i członkinie do zespołu korektorów WIP, które:

  • znają i stosują w praktyce zasady poprawnej polszczyzny,
  • mają oko do szczegółów,
  • potrafią wyłapać błędy innych i wiedzą, jak je poprawić,
  • chociaż w niewielkim stopniu samodzielnie już dokonywały korekt,
  • będą w stanie poprowadzić własne projekty.

Link do strony na SharePoint: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Wydzia%C5%82-Inspiracji-i-Poradnictwa.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.