Nabór do Wydziału Harcerskiego GK ZHP

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 5 min czytania

Wydział Harcerski ma na celu tworzenie i wspieranie wspólnoty metodyków harcerskich, przy czym głównym celem działania jest wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego.

Wydział Harcerski brał czynny udział przy pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych. Obecnie kontynuuje swoje działania w tym zakresie poprzez tworzenie poradnictwa, materiałów wdrażających SIM w środowiska harcerskie itp. Oprócz tego inicjuje działania metodyczne ułatwiające dzielenie się wiedzą, inspiracjami oraz tworzeniem przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń harcerskich.

W ramach wydziału działają zespoły:

  • Zespół ds. Wspólnoty Metodycznej, który odpowiedzialny będzie za wspieranie działalności referatów harcerskich/zespołów metodycznych, tworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń, bieżące przekazywanie informacji oraz zbieranie danych na poczet działań metodycznych.
  • Zespół ds. metodyki oraz SIM, który będzie odpowiadał za doskonalenie metodyki harcerskiej, prowadzenie poradnictwa oraz popularyzację dorobku w zakresie metodyki harcerskiej, wdrażanie, inspirowanie oraz tworzenie działań/akcji poprzez aktywne formy realizujące SIM.
  • Zespół ds. Promocji, który będzie odpowiadał za tworzenie grafik do materiałów metodycznych, promowanie działań i wydarzeń wydziału, stale prowadził konta na social mediach wydziału harcerskiego, współpraca z pozostałymi zespołami wydziału.

Do realizacji zadań Wydziału Harcerskiego zalicza się:

  • komunikację z referatami oraz zespołami metodycznymi,
  • poradnictwo metodyczne – tworzenie konspektów, pisanie artykułów metodycznych,
  • wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych,
  • komunikację zewnętrzna w social mediach, prowadzenie grup dla metodyków, kanału fb itp., tworzenie grafik harcerskich.

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierowniczką Wydziału Harcerskiego jest hm. Monika Skiba (Chorągiew Łódzka)

Link do SharePoint:
https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zesp%C3%B3%C5%82-Harcerski.aspx?from=SendByEmail&e=aJjCJ0wO4EGnzDqppZ7Xog&at=9&CT=1660048658182&OR=OWA-NT&CID=80c24c89-464d-5855-6d0e-7deddb79a62b


Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.


Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.