Nabór do Wydziału Duchowego i Religijnego GK ZHP

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 4 min czytania

Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego ma na celu wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających ze struktury organizacyjnej GK ZHP. Do najważniejszych zadań wydziału należą: promowanie wychowania duchowego i religijnego w gromadach i drużynach, koordynowanie współpracy z ICCS i ICCG oraz prowadzenie poradnictwa i popularyzacja dorobku w zakresie wychowania duchowego i religijnego.   Wydział wspiera zespoły WDiR na poziomie chorągwi oraz tworzy materiały z zakresu pracy z religijnością i duchowością.

Zespół działa w ramach  obszaru wsparcie metodyczno-programowego i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Szefową Wydziału jest hm. Aleksandra Fuchs (Chorągiew Białostocka).

Kogo rekrutujemy?

Instruktorów i instruktorki na funkcję członka/członkini wydziału, którzy zaangażują się w prace w jednym z dwóch obszarów: wspieranie rozwoju religijnego lub praca nad wychowaniem duchowym, bądź w obu równocześnie. Poszukujemy chętnych, którzy mogliby się zaangażować w jedną/kilka z poniższych form działania:

  • Działalność programowa – współtworzenie materiałów z zakresu duchowości/religijności wspierających rozwój duchowy lub/i religijny harcerzy.
  • Współpraca z organizacjami ICCG/ICCS - osoby wyznania rzymsko-katolickiego z dobrym znajomością języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2).
  • Współorganizowanie inicjatyw programowych dotyczących wychowania religijnego na poziomie centralnym
  • Tworzenie materiałów graficznych i prowadzenie social mediów związanych z działalnością programową wydziału, zgodnych z identyfikacją wizualną ZHP. 

Link do strony na sharepoint: https://gkzhp.sharepoint.com/sites/WydziaWychowaniaDuchowegoiReligijnego

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.