Konkurs na sztab Betlejemskiego Zlotu 2022

ZHP
03/07/2022
~ 5 min czytania

W związku z przygotowaniami do akcji Betlejemskiego Światła Pokoju 2022 Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendę Betlejemskiego Zlotu.

Zapraszamy do składania koncepcji organizacyjnej Betlejemskiego Zlotu 2022, w której autorzy przedstawią swój pomysł na realizację tego wyzwania. Pragniemy zaznaczyć, że organizacja Betlejemskiego Zlotu 2022 nie ogranicza się do jedynie kwestii logistycznych. Jest to przygotowanie całościowego programu wydarzenia, którego następstwem jest przyjęcie Światła — symbolu Chrystusa oraz przekazywanie go dalej w sztafecie Światła, biorąc pod uwagę tegoroczne hasło.

Do zakresu obowiązków sztabu Betlejemskiego Zlotu należy:

 • organizacja Betlejemskiego Zlotu wraz z programem, który przygotowuje do przyjęcia Światła,
 • współorganizacja/koordynacja imprez towarzyszących (Betlejemska Poczta Zuchowa, Ambasadorzy Światła),
 • ogłoszenie konkursu na reprezentację ZHP biorącą udział w przekazaniu Światła w Wiedniu.

Koncepcja organizacyjna sztabu powinna zatem zawierać co najmniej:

 1. propozycję zakresów obowiązków poszczególnych członków sztabu (a w przypadku osoby odpowiedzialnych za program, finanse, organizację i logistykę także imion i nazwisk), w tym:
 2. komendanta sztabu,
 3. osoby odpowiedzialnej za program (zalecamy, by wyznaczyć oddzielną osobę do organizacji gry miejskiej):
  1. program zlotu (forma zlotu, nawiązanie do hasła, współzawodnictwo), zadanie przedzlotowe, inne formy zlotowe),
  2. gra miejska,
  3. Betlejemska Pocztowa Zuchowa,
  4. program dostosowany do NS,
  5. program dla instruktorów np. konferencja,
 4. osoby odpowiedzialnej za finanse,
 5. osoby odpowiedzialnej za komunikację i promocję:
  1. relacje z Miastem, w którym zostanie zorganizowany Zlot,
  2. promocja w mediach harcerskich i publicznych,
 6. osoby odpowiedzialnej za organizację i logistykę,
 7. osoby odpowiedzialnej za Ambasadorów Światła,
 8. kapelana zlotu odpowiedzialnego za:
  1. Liturgie Eucharystyczne,
  2. Posługa sakramentami.
 9. Wizję sposobu rekrutacji uczestników i wolontariuszy.
 10. Wizję działań programowych w ramach przygotowań do zlotu.
 11. Wstępny plan finansowy.

 Wskazówki:

 • Zadanie realizowane będzie na szczeblu centralnym, dlatego korzystne jest, aby członkowie sztabu reprezentowali różne regiony Polski oraz aby w sztabie znalazła się osoba z chorągwi, na terenie której planowane jest wydarzenie,
 • ważne jest, aby mieć świadomości konieczności pracy w środowisku Office 356 (m.in. przechowywanie danych zgodnie z przepisami RODO),
 • sztab opracowuje program i materiały programowe w oparciu o hasło akcji BŚP przygotowane przez Radę Duszpasterską i zaakceptowane przez Główną Kwaterę,
 • Główna Kwatera ZHP zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy zespołu oraz współpracę z wydelegowanymi instruktorami Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego oraz Wydziału Nieprzetartego Szlaku w zakresie tworzenia programu,
 • zawarcie w koncepcji planowanego harmonogramu działań będzie dodatkowym atutem,
 • na prośbę zainteresowanych GK ZHP udostępni materiały oraz dokumentację z ubiegłych lat na etapie współpracy.

Komendant sztabu Betlejemskiego Zlotu 2022 powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • być czynnym instruktorem lub instruktorką, z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP,
 • posiadać stopień co najmniej podharcmistrza,
 • mieć zaliczoną służbę instruktorską,
 • posiadać pełny wpis do systemu ewidencyjnego Tipi,
 • posiadać znajomość specyfiki pracy w środowisku chrześcijańskim (ewentualnie posiadanie w swojej komendzie osoby, która ma takie doświadczenie),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w organizowaniu dużych przedsięwzięć harcerskich,
 • przedstawić opinię właściwego komendanta chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym.

Ważne, aby komendant sztabu posiadał wysokie kompetencje komunikacyjne i zdolność do pracy w zróżnicowanym zespole, a także miał gotowość do pracy zdalnej. Dużym atutem będzie znajomość specyfiki regionu, w którym odbywać się będzie zlot.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

 • czynny instruktor lub instruktorka w stopniu co najmniej przewodnika,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • pełny wpis do systemu ewidencyjnego Tipi,
 • doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć harcerskich co najmniej na poziomie hufca,
 • znajomość specyfiki pracy w środowisku chrześcijańskim,
 • opinia właściwego komendanta chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym.

Wymagane jest, aby komendant sztabu lub programowiec podczas przygotowań do zlotu ściśle współpracował z Wydziałem Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP w zakresie koncepcji programowej oraz merytorycznego tworzenia materiałów oraz form programowych na zlocie, a w zakresie programu dla Nieprzetartego Szlaku – z Wydziałem Nieprzetartego Szlaku GK ZHP. Nieodłącznym elementem, który należy brać pod uwagę, jest również ścisła współpraca z Wydziałem Komunikacji i Promocji GK ZHP.

Przed złożeniem aplikacji warto by kandydaci skontaktowali się z Naczelniczką ZHP ([email protected]) w celu uzyskania m.in. hasła Betlejemskiego Światła Pokoju 2022, dostępu do dokumentacji oraz dobrych praktyk organizacji poprzednich Betlejemskich Zlotów.

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV komendanta, koncepcją organizacyjną, koncepcją promocji i gry miejskiej oraz wymaganymi opiniami prosimy przesyłać na adres [email protected] do dnia 31 lipca 2022 roku (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania sztabu Betlejemskiego Zlotu Główna Kwatera ZHP przewiduje na 31 sierpnia 2022 r.