Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ZHP
14/10/2021
~ 1 min czytania
fot. Karolina Piotrowska

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

Janusz Korczak

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich wychowawców – również całej kadry Związku Harcerstwa Polskiego.

Szanowni harcerscy Wychowawcy,

Instruktorki i Instruktorzy,

Druhny Drużynowe i Druhowie Drużynowi,

Nauczycielki i Nauczyciele.

Każdego dnia podczas harcerskich i klasowych spotkań ofiarujecie to, co w życiu młodego człowieka jest najcenniejsze: pasję, wiedzę, chęć poznawania świata, umiejętność zdobywania nowych doświadczeń, a nade wszystko przyjaźń i braterstwo.

Ma to nieocenioną wartość.

Uczy harcerki i harcerzy umiejętności kreowania własnej przyszłości, osiągania wyznaczonych celów, kreatywności, bycia świadomym obywatelem.

Druhny i Druhowie, Pedagodzy, Harcerscy Wychowawcy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie najszczersze życzenia, aby ta niełatwa praca przyniosła jak najlepsze efekty, dała zadowolenie i spotkała się z harcerskim i społecznym uznaniem. Abyście dalej z pasją i zaangażowaniem wychowywali kolejne pokolenia młodych Polaków.