Życiowy Surwival, czyli propozycja dla drużyn Nieprzetartego Szlaku

ZHP
04/05/2021
~ 2 min czytania
fot. Piotr Rodzoch

Mamy nadzieję, że wprowadzane zasady funkcjonowania społecznego i warunki epidemiologiczne pozwolą nam od czerwca 2021 roku na realizację projektu Życiowy Survival, dedykowanego dla drużyn Nieprzetartego Szlaku. 

Za zgodą PFRON, czas zadania został wydłużony do 31.08.2021 r. 

Poniżej podajemy nowe terminy warsztatów. Jeśli jakieś środowisko chce uczestniczyć w projekcie, prosimy o wybór terminu i przesłanie potwierdzenia do dnia 12.05.2021 r. do godziny 23:59 na adres [email protected].  

W potwierdzeniu proszę o podanie ilości uczestników i opiekunów.  

Aktualne terminy: 
14 - 19.06.2021 - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PERKOZ Waszeta k/Olsztynka 
28.06 – 3.07.2021 - Ośrodek Wypoczynkowy w Pobierowie, Baza Chorągwi Dolnośląskiej 
19 - 24.07.2021  - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PERKOZ Waszeta k/Olsztynka 
26 - 31.07.2021 - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Waszeta k/Olsztynka 
16 - 21.08.2021 - Ośrodek Wypoczynkowy w Pobierowie, Baza Chorągwi Dolnośląskiej 
22 - 27.08.2021 - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PERKOZ Waszeta k/Olsztynka 

Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian: 
Projekt Życiowy Survival zakłada, że poprzez praktyczne działanie, aktywność twórczą i indywidualne zaangażowanie niepełnosprawnych uczestników zmierzać będziemy do rozwijania, podtrzymywania i nabywania przez młodzież umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem; usprawniania i wspierania funkcjonowania ich w różnych rolach społecznych i w różnych warunkach środowiskowych. W ramach projektu zrealizowane będą warsztaty: z dietetykiem, konwersacyjno – komunikacyjne, samarytanki (pierwszej pomocy przedmedycznej), autoprezentacji, społeczno - integracyjne oraz trening bezpieczeństwa i trening kondycyjny. Uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 12 do 26 roku życia, łącznie 347 osób. Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).  

Projekt realizowany będzie w formie 6-dniowych warsztatów.  

Jednocześnie, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, organizator zapewnia sobie zmianę terminów w zależności od bieżących ustaleń GIS.