Webinarium prezentujące nowy Statut ZHP

Maja Pawińska
29/03/2021
~ 2 min czytania

Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, wraz z Radą Naczelną i Główną Kwaterą ZHP, zaprasza instruktorki i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego na webinarium poświęcone projektowi nowego Statutu ZHP.

Spotkanie odbędzie się w środę 31 marca 2021 r. w godz. 18:00 – 21:00. Webinarium będzie początkiem powszechnej konsultacji Statutu ZHP w Organizacji. Webinarium otworzy Przewodniczący ZHP, a prezentacja projektu i dyskusja będzie prowadzona przez członków Zespołu Statutowego.

Link dla uczestników środowego webinarium: http://bit.ly/webinarium-statut.

Po prezentacji projekt Statutu ZHP zostanie udostępniony wszystkim instruktorkom i instruktorom na stronie internetowej ZHP i portalu Rady Naczelnej ZHP „W kręgu Rady”.

Razem z projektem Statutu przekażę też sprawozdanie z prac Zespołu Statutowego i proszę, aby czytanie Statutu zacząć od przeczytania właśnie sprawozdania. Tam znajdziecie klarownie poukładany opis idei poszczególnych rozwiązań, jakie Zespól w projekcie zastosował, wskazanie materiałów i opracowań, jakie Zespół wziął lub musiał wziąć pod uwagę, a także te opracowania naukowe i skautowe, które legły u podstaw niektórych zaproponowanych przez Zespół rozwiązań. Znajdziecie tam również pogłębioną analizę dotychczasowych prac nad kolejnymi statutami oraz kontekst historyczny. To pozwoli spojrzeć inaczej na konkretne już zapisy Statutu. Warto zatem dyskusję nad Statutem prowadzić nie na bazie szczegółowych rozwiązań, ale na bazie określonych idei i spojrzenia systemowego. Dopiero po takiej dyskusji efektem końcowym pracy nad Statutem będą zapisy szczegółowe.

Wyniki Waszej analizy przyjętych rozwiązań, wnioski z dyskusji w środowiskach, proszę przekazać do Zespołu Statutowego na adres: zespol.statutowy@zhp.pl. To Zespół Statutowy będzie zbierał wnioski z dyskusji, pogrupuje je i zaproponuje ostateczne rozwiązania i, jeśli będzie taka potrzeba, w niektórych spornych kwestiach rozwiązania wariantowe.

Liczę na Wasze uwagi oraz zorganizowanie i włączanie się w konsultacje Statutu ZHP w Waszych środowiskach.

Czuwaj

hm. Dariusz Supeł

Przewodniczący ZHP