Uruchomienie rekrutacji na moduł "Drużynowy LevelUp - świadomość" HARP

ZHP
15/01/2021
~ 2 min czytania

Otwieramy zgłoszenia na kolejny moduł HARP. Tym razem w innej formule. Dwa zdalne zjazdy na platformie Microsoft Teams i ostatni zjazd w maju, w Warszawie.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP.

Drużynowy LevelUp – świadomość

Post-małolat czyli o wyzwaniach wychowawczych XXI wieku
2 grupy  x  25 osób
Data:APSZHP
27.03-28.03.2021
on-line
Praca z grupą międzykulturową - 10 hSytuacje intymne w pracy wychowawczej – 10 h
17.04-18.04.2021
on-line
Praca z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 10 hDobrze być sobą – nauka samoakceptacji i wspieranie procesu akceptowania siebie u dzieci i młodzieży – 10 h
15.05-16.05.2021
Warszawa
Praca z osobami zagrożonymi cyberprzemocą – 10 hSystem pozytywnych i negatywnych konsekwencji a system kar i nagród – 10 h
12.06-13.06.2021
on-line
Konsultacje ws. praktyk

Opisy poszczególnych zajęć

UWAGA: w sytuacji, gdy wymagana grupa 50 osób nie zbierze się, moduł zostanie odwołany.


WAŻNE INFORMACJE:
• jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym module szkoleniowym HARP,
• w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i wpisują się w charakter grupy odbiorczej, dla której adresowane są poszczególne moduły,
• o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,
• w ramach zjazdu majowego, uczestnikom zapewnia się wyżywienie, a uczestnikom spoza Warszawy (powyżej 60 km) również nocleg w hotelu,
• Akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,
• absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Szczegóły dotyczące projektu

Opinie uczestników wcześniejszych modułów HARP

Zapisz się!