Uruchomienie rekrutacji do Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego na moduł „Instruktor – mistrz projektu”

Maja Pawińska
07/04/2021
~ 4 min czytania

Już od dziś można zapisać się na szkolenie HARP adresowane dla drużynowych i instruktorów ZHP. Zjazdy odbywają się w formule zdalnej (on-line), z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Liczba miejsc: 50. Praca w dwóch grupach po 25 osób.
Link do zapisów.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.

Informacje organizacyjne:
· jedna osoba może uczestniczyć w jednym module szkoleniowym HARP,
· w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia,
· o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, równowaga płci oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,
· akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,
· absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

DataAPSZHP
8.05-9.05.2021
zjazd online
Planowanie działań projektowychPlanowanie działania wychowawczego w ZHP
22.05-23.05.2021
zjazd online
Zarządzanie projektem i jego realizacjaModel „Design for Change” jako narzędzie projektowe w realizacji służby
12.06-13.06.2021
zjazd online
Ewaluacja działań projektowychSłużba jako narzędzie projektowe w pracy metodycznej jednostki harcerskiej
9.10-10.10.2021Konsultacje ws. praktyk

Opis modułu szkoleniowego:

(Za)planuj zmianę – o projektach i ich planowaniu
Razem zaplanujemy zmianę, którą chcemy urzeczywistnić dzięki metodzie projektów. Teoretycznie i praktycznie podejmiemy kwestie takie jak: metoda projektu jako aktywizująca strategia dydaktyczna; typy i rodzaje projektów; instruktor, opiekun, koordynator w pracy z grupą metodą projektu; etapy pracy w metodzie projektu oraz zarządzanie projektem.

Metoda Projektu - Praktyka Realizacji
Specyfika etapu wdrożeniowego projektu tj. jego realizacji, organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w projekcie, motywowanie i zarządzania komunikacją w zespołach projektowych oraz case study wybranych projektów realizowanych w grupach dziecięcych oraz młodzieżowych to obszar wiedzy i doświadczeń, które przepracujemy w czasie szkolenia poznając tajniki działania w projektach.

Ewaluacja – droga do doskonalenia w pracy harcerskiej
Ewaluacja stanowi ocenę podejmowanych działań. Współcześnie jest niezbędnym elementem realizacji i rozliczenia projektów. Ponadto umożliwia tak osiąganie ważnych w pracy harcerskiej celów, jak i podnoszenie jakości działań w codziennej pracy wychowawczej. W czasie szkolenia prezentowane będą zasady, metody i narzędzia dokonywania ewaluacji projektów i innych działań harcerskich głównie w odniesieniu do praktyki.

Planowanie działania wychowawczego w ZHP
Zasady planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej (zasada jedności i hierarchiczności planowania, zasada uwzględniania aktualnych i możliwych warunków realizacji zaplanowanych zadań, zasada aktualizacji, zasada adekwatności, zasada atrakcyjności zadań, zasada uwzględniania systematycznej stopniowości, zasada kolegialności w procesie planowania, zasada powszechności) oraz narzędzia do planowania działań wychowawczych w Związku Harcerstwa Polskiego to dopiero początek w drodze ku lepszej organizacji pracy na co dzień. Dowiemy się i poćwiczymy sposoby dążenia do tej doskonałości.

Model „Design for Change” jako narzędzie projektowe w realizacji służby
Mimo że pojęcie „służby” towarzyszy nam od początku harcerskiej przygody, czasem trudno nam ją przekuć w działania. Nie wiemy, jak zacząć, gdzie szukać inspiracji i wsparcia. Publikacje dotyczące służby czasem poruszają jedynie teoretyczne założenia - nie pokazując, jak pracować z harcerzami. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, proponujemy szkolenie opracowane na podstawie doświadczeń duńskich organizacji skautowych, które wdrożyły z sukcesem metodologie Design for Change. Mamy nadzieje, że dzięki niemu słowa Przyrzeczenia „Mam szczerą wolę pełnić służbę…” będą podsumowaniem codziennej pracy drużyn i zastępów, a wola przekuje się na działania i sukcesy harcerzy.

Służba jako narzędzie w pracy metodycznej jednostki harcerskiej
Służba powinna być podstawowym elementem pracy metodycznej w każdej jednostce harcerskiej. Co jednak zrobić, jeżeli tak nie jest? Dowiedz się jak metodą projektową znaleźć, zaplanować, przygotować, przeprowadzić i podsumować służbę, dzięki której wpłyniecie razem z drużyną na Wasze najbliższe otoczenie i zmienicie je na lepsze!

SZCZEGÓŁY NA TEMAT PROJEKTU