Przesłanie Przewodniczącego WOSM na Dzień Założyciela

Maja Pawińska
22/02/2021
~ 3 min czytania

Każdego roku w tym dniu rodzina skautowa uświadamia sobie, jak wielką siłę reprezentuje nasz globalny ruch. Świętując urodziny założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella, celebrujemy również jego stale aktualną wizję wyposażenia młodych ludzi w umiejętności i możliwości, które pozwolą im w pełni wykorzystać swój potencjał we wspólnej pracy nad tworzeniem lepszego świata.

To, co na początku było tylko ideą, rozwinęło się w światowy ruch 54 milionów skautów, połączonych jednym Przyrzeczeniem, zbiorem wspólnych wartości i niepowtarzalnym doświadczeniem wychowawczym, które przygotowuje młodych ludzi do dbania o siebie nawzajem i służenia swoim społecznościom. 

Baden-Powell powiedział kiedyś, że powinniśmy „starać się zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastaliśmy". W ciągu ostatniego roku widzieliśmy tak wiele wspaniałych przykładów skautek i skautów, pracujących na rzecz poprawienia miejsc, które nazywają swoim domem. Skauci poświęcili już ponad 2 miliardy godzin pracy społecznej na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju na całym świecie - to niesamowite osiągnięcie, które przypomina nam wszystkim o wpływie skautingu na rozwój młodych ludzi i ich społeczności na całym świecie.

W obliczu wielkich wydarzeń historycznych i globalnych zmian ostatniego stulecia, nasz ruch pozostał prężny, innowacyjny i skupiony na umożliwieniu młodym ludziom stawania się siłą napędową dobra. Podczas tej globalnej pandemii widzieliśmy miliony skautów i skautowych wolontariuszy, którzy robili znacznie więcej, niż wydawało się możliwe, aby służyć swoim wspólnotom w potrzebie. Byliśmy świadkami, jak krajowe organizacje skautowe szybko przystosowują się i wprowadzają innowacje do swoich programów wychowawczych, aby nadal oferować młodym ludziom skauting – w domu i online.

Wkraczając w krytyczny rok, młodzi ludzie, którym służymy, będą nadal narażeni na społeczne, zdrowotne i edukacyjne skutki pandemii. W odpowiedzi na tę sytuację, wraz z Wielką Szóstką Organizacji Młodzieżowych i Światową Organizacją Zdrowia, uruchomiliśmy nową Globalną Mobilizację Młodzieży, która będzie wspierać organizacje młodzieżowe i młodych ludzi, przeciwstawiających się pandemii i podejmujących wysiłek odbudowy w swoich miejscach zamieszkania.

W najbliższej przyszłości, w sierpniu, kierownictwo naszego ruchu spotka się na pierwszej w historii wirtualnej Światowej Konferencji Skautowej i Skautowym Forum Młodzieży i wykorzysta tę okazję do zbadania, jak powinniśmy dalej się zmieniać, aby zapewnić skautingowi właściwe i istotne miejsce we współczesnym świecie. Jako ruch zaangażowany w tworzenie możliwości dla młodych ludzi i budowanie bardziej zrównoważonego i pokojowego świata, wkraczamy w ten rok utwierdzeni w postanowieniu wspierania i wzmacniania oferty edukacyjnej skautingu dla większej liczby młodych ludzi.

W Dniu Założyciela 2021 pamiętajmy o postępach, jakie ruch skautowy poczynił przez ponad sto lat i świętujmy siłę młodych ludzi oraz zaangażowanie naszych wolontariuszy, dzięki którym nasza globalna rodzina rośnie i poszerza swoje oddziaływanie.

Życzę Wam wszystkim radosnego Dnia Założyciela!

Craig Turpie

Przewodniczący Światowego Komitetu WOSM