POWTÓRZENIE DWÓCH MODUŁÓW W PROJEKCIE - HARCERSKA AKADEMIA ROZWOJU PEDAGOGICZNEGO

ZHP
15/09/2021
~ 3 min czytania

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.

Vademecum Instruktora Nieprzetarte​go Szlaku - ZAPISZ SIĘ!

Grupa odbiorcza: kadra jednostek Nieprzetartego Szlaku
Ilość miejsc: 25

DataAPSZHP
18.09-19.09.2021
Warszawa
Trening zastępowania agresji z elementami treningu umiejętności społecznychPsychologia rozwojowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
29.01-30.01.2022
Warszawa
Co instruktor Nieprzetartego Szlaku wiedzieć powinien o sytuacji prawnej harcerek i harcerzy z niepełnosprawnościąWykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością. Cz. I.
19.02-20.02.2022
Warszawa
O niepełnosprawności w inny sposób przez: poznanie (bez diagnozy), zrozumienie (bez etykiet i schematów), pracę (przez zaspokojenie potrzeb)Wykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością. Cz. II.

12.03-13.03.2022 – konsultacje on-line w sprawie praktyk 
Szczegóły na temat treści szkolenia: https://harp.aps.edu.pl/M7K02/img/m7.pdf

Praca z kadrą LevelUp - ZAPISZ SIĘ!

Grupa odbiorcza: instruktorzy ZHP z co najmniej otwartą próbą podharcmistrzowską.
Ilość miejsc: 50

DataAPSZHP
20.11-21.11.2021
Warszawa
Komunikacja bez przemocyKomunikacja bez przemocy – warsztat z elementami porozumienia bez przemocy (NVC)
11.12-12.11.2021
Warszawa
Kultura organizacyjnaKultura organizacyjna w ZHP
29.01-30.01.2022
Warszawa
Metodyki zwinne w zarządzaniu projektem + elementy coachinguZarządzanie przez wartości

19.02-20.02.2022 – konsultacje on-line w sprawie praktyk 

Szczegóły na temat treści szkolenia: https://harp.aps.edu.pl/M8K02/img/m08.pdf

WAŻNE INFORMACJE w PROJEKCIE:

• jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym module szkoleniowym HARP,

• w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i wpisują się w charakter grupy odbiorczej, dla której adresowane są poszczególne moduły,

• o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,

• w ramach szkolenia uczestnikom zapewnia się wyżywienie w postaci obiadu, a uczestnikom spoza Warszawy (powyżej 60 km) również nocleg w hotelu,

• Akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,

• absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Szczegóły dotyczące projektu https://zhp.pl/dotacje/harp/o-projekcie

Opinie uczestników wcześniejszych modułów HARP

ZAPISZ SIĘ!

Projekt Harcerska Akademia Pedagogiki Specjalnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej.