„Piosenki z ogniska” Szare Szeregi – 77. Rocznica Powstania Warszawskiego

ZHP
03/08/2021
~ 3 min czytania
fot. HZPiT Dzieci Płocka

29 lipca na terenach Bulwaru Flotylli Pińskiej w Warszawie miało miejsce doroczne ognisko Szarych Szeregów, które prowadził przewodniczący Warszawskiego Oddziału druh Jerzy Robert Mieciński „Sum”. Ogień rozpalił najstarszy obecny uczestnik powstania - szef Wydziału Lotniczego phm. Feliks Waśkiewicz. Gawędę wygłosił druh Julian Borkowski Chorągiew Warszawska Szarych Szeregów, który wspominał m.in. o mało znanym działaniu Polskiego Państwa Podziemnego „Akcji N”- drukowaniu i kolportażu przez jego struktury gazetek w języku niemieckim. Druh Tadeusz Jarosz opowiedział o działaniach Zawiszaków w czasie Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele Harcerzy Seniorów „Okęcie” przedstawili informacje o powstańczych służbach sanitarnych. „Po wielu latach stwierdzam, że zostaliśmy przeszkoleni nie tylko w dziedzinie pielęgniarskiej, ale i łącznościowej. Potrafiliśmy przeżyć ten czas dzięki wierności ideałom zawartym w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim” – powiedziała druhna Krystyna Wolska. 

Wspomnieniom towarzyszyły powstańcze piosenki, które intonował Chór Żołnierzy Armii Krajowej „Nowogródzkie Orły” oraz Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Warto podkreślić, że udział młodego człowieka w takich spotkaniach to cenne i inspirujące doświadczenie, które daje harcerkom i harcerzom możliwość pełnienia służby i uczestniczenia w żywej lekcji historii. Jest „mostem pamięci”, który łączy tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny z tymi, których zadaniem jest „ocalić od zapomnienia” ówczesny heroizm i wierność ideałom, za które byli gotowi poświęcić swoje życie harcerki i harcerze z Szarych Szeregów. Było to dla nich wielkie przeżycie, które na długo zapadnie w ich pamięci.

W spotkaniu uczestniczyli Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak, zastępca Naczelnika ZHP  hm. Małgorzata Siedlecka, członek GK ZHP hm. Piotr Stanisławski oraz Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezary Supeł. 

„Nie walczyliście dla zaszczytów i odznaczeń. Jesteśmy z Wami i całą polska młodzież jest z Wami. Jesteście bohaterami” – powiedział Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak zwracając się do druhen i druhów z Szarych Szeregów.

Druh Jerzy Mieciński podziękował wszystkim obecnym za przybycie, w szczególności młodym harcerkom i harcerzom oraz członkom Głównej Kwatery ZHP.

Ognisko zakończyła minuta ciszy dla uczczenia tych druhen i druhów, którzy odeszli w minionym roku na „Wieczną Wartę”.

Na długo zapadną wszystkim końcowe słowa druha Micińskiego:

- W służbie Bogu i Polsce. Czuwaj!