List Przewodniczącego ZHP w sprawie Systemu Metodycznego ZHP oraz Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP

Martyna Kowacka
05/07/2021
~ 4 min czytania

Druhny i Druhowie,

26 czerwca 2021 r. Rada Naczelna jednogłośnie przyjęła zmiany w Systemie metodycznym ZHP oraz System instrumentów metodycznych wraz z regulaminem i programami poszczególnych instrumentów metodycznych. Podkreślam – jednogłośnie. Było to możliwe po powołaniu przez Radę wewnętrznego zespołu, który pracował nad projektem, aby system był możliwy do przyjęcia przez każdego członka Rady Naczelnej, a przede wszystkim był dobry dla organizacji. Udało się to dlatego, że pracowali nad nim ci, którzy ten projekt współtworzyli i ci, którzy patrzyli na niego z boku i mieli sporo wątpliwości. Przez kilka tygodni szukano wspólnego mianownika, który udało się znaleźć. Wyjątkowo zgodnie dopracowano system i zgodnie go przyjęto.

W jednych miejscach zmian jest dużo - np. idee stopni harcerskich zostały opracowane wspólnie z zespołem ZIM zupełnie od nowa i powstały wymagania zamiast zadań - w innych tych zmian było mniej. Część nowych narzędzi, jak tropy i wyzwania nie są obowiązkowe i pełnią funkcję materiałów wspierających dla chętnych. Ta decyzja to skutek opinii, jakie dotarły do Rady Naczelnej z konsultacji w środowiskach i w chorągwiach.

Były spory o słowa, bo to one często niosą podstawowe treści, były spory o cele wychowawcze i priorytety w pracy wychowawczej z zuchem czy harcerzem. Już ich nie ma, jest spójny zwarty system obudowany materiałami wspierającymi i dokładnymi opisami. To pozwala nie narzucać określonej wizji ale daje nowemu projektowi przestrzeń do dalszego rozwoju i ewaluacji. To olbrzymi sukces, który ma wielu ojców.

Podziękowania należą się zespołowi ds. reformy SIM za kilkunastomiesięczną pracę nad jego podstawową, przekazaną Radzie Naczelnej wersją. W imieniu Związku Harcerstwa Polskiego dziękuję za Wasze zaangażowanie i Waszą pracę.

Drugie podziękowania należą się wszystkim drużynowym i wszystkim drużynom, które zechciały wziąć udział w sprawdzaniu tego systemu podczas pilotażu - w czasie pandemii nie było to łatwe, więc tym bardziej w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego dziękuję za Wasze zaangażowanie i Waszą pracę.

Podziękowania należą się wszystkim zespołom i pojedynczym instruktorom przysyłającym swoje uwagi i opinie, jak i tym, którzy zgłaszali je podczas ogólnopolskich konsultacji.

Kolejne podziękowania należą się członkom specjalnego zespołu Rady Naczelnej za umiejętność poszukiwania wspólnej drogi i najlepszych rozwiązań. W imieniu Związku Harcerstwa Polskiego dziękuję za Wasze zaangażowanie i Waszą pracę.

Ostatnie podziękowania należą się Radzie Naczelnej, że uszanowała pracę zespołu i wspólnie dopracowała ostateczna wersję projektu. W imieniu Związku Harcerstwa Polskiego dziękuję za Wasze zaangażowanie i Waszą pracę.

To oczywiście nie koniec działań. Wypracowany tekst musi ulec profesjonalnej korekcie, przecież pozostanie z nami na lata, a to przecież kilkaset stron materiału. Centralna Szkoła Instruktorska musi włożyć olbrzymi wysiłek, aby w ciągu roku przygotować kadrę do wdrażania systemu i do ciągłego wspierania drużynowych w jego realizacji. To nie lada wyzwanie.

I na koniec – Druhny i Druhowie Drużynowi – sukces reformy Systemu instrumentów metodycznych zależy teraz od Was. To Wy będziecie używać tych narzędzi, to Wy będzie nanosić praktyczne poprawki tego systemu, to od Waszego zaangażowania zależeć będzie jego wdrażanie, nie powierzchownie, ale dogłębnie, z rozwagą i z rozmysłem wykorzystując zapisane w nim wartości, wiedzę i umiejętności, aby jak najlepiej i najpełniej realizować misję ZHP – wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez stawianie wyzwań. Realizacja nowego Systemu instrumentów metodycznych jest takim właśnie wyzwaniem, warto je podjąć.

Wierzę, że od organizacji, jej każdego szczebla, otrzymacie potrzebne wsparcie i pomoc. Dla dobra zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Dla dobra wychowania aktywnego, sprawnego, zaangażowanego młodego obywatela w rozwój swojej małej i dużej Ojczyzny.

Czuwaj!
Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusz Supeł