Druhna Krysia laureatką europejskiej EESC Civil Solidarity Prize 2020 za kampanię przeciwko przemocy domowej

Martyna Kowacka
15/02/2021
~ 3 min czytania
fot. Martyna Kowacka

Druhna Krysia Paszko z Hufca ZHP Warszawa Mokotów została laureatką EESC Civil Solidarity Prize przyznawanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Druhna Krysia podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, na wiosnę 2020 roku, założyła stronę internetową z kosmetykami, za pomocą której ofiary przemocy domowej, uwięzione podczas kwarantanny, mogły uzyskać pomoc.

Inicjatywa „Rumianki i bratki” opierała się na stosowaniu szyfru. Dzięki fikcyjnym zakupom w sklepie kosmetycznym ofiary przemocy domowej mogły wezwać pomoc, uzyskać wsparcie psychologiczne i konsultację prawną. Druhna Krysia zawsze interesowała się prawami człowieka i w przyszłości chciałaby pomagać innym jako prawniczka. „Chciałabym poprosić wszystkich, żebyście widząc przemoc: czy to u sąsiadów, na ulicy, na imprezie czy w sklepie - reagowali. To jest to, co każdy z nas może zrobić, żeby realnie pomóc ofiarom przemocy” – apeluje druhna Krysia.

Druhna Krysia podkreśla, że to dzięki harcerstwu nauczyła się pomagać innym: „Nie wyobrażam sobie, żeby w moim życiu zabrakło służby. Całe moje życie to służba i to właśnie harcerstwo nauczyło mnie takiej postawy”.

ZHP każdego dnia wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. Takich, którzy aktywnie podejmują odpowiedzialności za siebie i innych, którzy nie boją się wyzwań i trudnych decyzji, od których w obecnej rzeczywistości często się ucieka. Którzy działają bezinteresownie na rzecz swojej społeczności lokalnej. Harcerki i harcerze każdego dnia starają się zmieniać świat na lepsze, a druhna Krysia jest najznakomitszym przykładem takiego działania. - mówi zastępca Naczelniczki ZHP hm. Karol Gzyl.

Nagroda ta jest dla druhny Krysi i jej współpracowników bardzo ważna. Docenia pracę wielu osób, które współtworzą „Rumianki i Bratki” - psycholożki, prawniczki, członków ekipy technicznej. Ponadto zwraca uwagę na problem przemocy domowej, który w trakcie pandemii znacznie się nasilił. Tylko w ciągu kilku pierwszych dni od uruchomienia inicjatywy, pomogła ona kilkudziesięciu osobom.

EESC Civil Solidarity Prize 2020 przyznana została osobom i organizacjom, które dzięki kreatywnym i skutecznym inicjatywom wzięły udział w walce z kryzysem COVID-19 oraz jego poważnymi i wielorakimi konsekwencjami, a tym samym przyczyniły się do wzmacniania solidarności i pomogły w tworzeniu tożsamości europejskiej. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny nagrodził 23 inicjatywy spośród ponad 250 zgłoszeń. Nagroda Solidarności Obywatelskiej (EESC Civil Solidarity Prize) została przyznana jednorazowo – zastąpiła coroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego (EESC Civil Society Prize).