Kontynuacja Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej na lata 2021 – 2027

ZHP
01/09/2021
~ 2 min czytania
fot. Tomasz Fliszkiewicz

Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej

28. sierpnia Światowa Konferencja Skautowa zdecydowała, że to ZHP i Gdańsk zostaną gospodarzami 26. Światowego Jamboree Skautowego.

W związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku, intencją Miasta Gdańska i Związku Harcerstwa Polskiego jest zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej. 

28 sierpnia 2021, na Wyspie Sobieszewskiej, ogłoszona została kontynuacja Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej na lata 2021 – 2027. Założenie Programu na kolejne lata zostały symbolicznie podpisane przez harcmistrza Grzegorza Woźniaka Naczelnika ZHP, Piotra Grzelaka zastępcę Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Łukasza Kłosa zastępcę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Jerzego Petryczko Przewodniczący Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska i Władysława Sidorko – Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Idea Programu powstała już 2015 r.  w  ramach Umowy Ramowej w sprawie ubiegania się o organizację na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku 25. Światowego Jamboree Skautowego 2023. W ramach Programu od 2016 r. realizowane są oddolne inicjatywy mieszkańców, wydarzenia społeczne i kulturalne na Wyspie Sobieszewskiej, wzmacniany jest potencjał turystyczny dzielnicy. Kierowany wprost do lokalnej społeczności. Program jest trwałym efektem przygotowań do Światowego Jamboree Skautowego na Wyspie Sobieszewskiej.

W 2017 r. utworzone zostało Partnerstwo na rzecz Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej - inicjatywa skupiająca przedstawicieli i przedstawicielki organizacji i instytucji działających na Wyspie Sobieszewskiej, którego członkiem jest Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Tomasz Fliszkiewicz