Konsultacje nowego opisu Harcerskiego Systemu Wychowawczego

Maja Pawińska
17/02/2021
~ 2 min czytania
fot. Konrad Kmieć

Starając się wypełnić wskazanie Strategii ZHP: „ZHP jest spójny nie tylko w tym, do czego wychowuje, ale także jak wychowuje. Opis harcerskiego systemu wychowawczego, w tym przede wszystkim metody harcerskiej, ułatwia jego pełne zrozumienie i dzięki temu spójne stosowanie w całej organizacji”, grupa koncepcyjna ds. Podstaw Wychowawczych od wielu miesięcy pracowała nad tym, jak najlepiej uchwycić słowem i obrazem niezmienne sedno harcerstwa. 

Celem jej działań było stworzenie opisu przejrzystego i zrozumiałego dla każdego instruktora ZHP, ale przede wszystkim dla każdego drużynowego ZHP, stąd potrzeba głosu wielu osób, aby ocenić, na ile się to udało i gdzie należy wprowadzić zmiany. 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym opisem oraz poświęcenia kilkunastu minut na wypełnienie krótszej ankiety 1 oraz kilku więcej na wypełnienie dłuższej ankiety 2

Ankiety zbierające sugestie i uwagi będą dostępne przez najbliższych kilka miesięcy, gdyż nowy opis HSW będzie częścią propozycji nowego ujęcia Podstaw Wychowawczych ZHP, jakie grupa koncepcyjna chciałaby przedstawić najbliższemu Zjazdowi Zwykłemu ZHP. Niemniej 7 marca odbywa się spotkanie robocze zespołu, więc wszystkie głosy, które pojawią się do tego czasu zostaną od razu wzięte pod uwagę. 

Więcej na ten temat można przeczytać w Intranecie.