Konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na InterCamp 2022

Ewa Lachiewicz
31/08/2021
~ 3 min czytania

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na zlot InterCamp, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2022 r. we Francji.

Kryteria wyboru komendanta polskiej reprezentacji:

– czynny instruktor lub instruktorka, który/a może się pochwalić efektywnym kierowaniem zespołem (drużyna, szczep, zespół na poziomie hufca, chorągwi, centralnym),

– minimum otwarta próba na stopień harcmistrza/harcmistrzyni lub realny plan jej otwarcia najpóźniej w marcu 2022 r.,

– pełny wpis do ewidencji ZHP,

– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.),

– mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w poprzednich InterCampach,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

– pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – pozytywna opinia odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Kandydat przedstawi koncepcję organizacyjną polskiej reprezentacji, zawierającą między innymi:

- propozycję składu komendy polskiej reprezentacji i zakresu działań poszczególnych osób (maks. 3 osoby),

- wizję rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST,

- wstępny plan finansowy.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

– czynny instruktor lub instruktorka,

– pełny wpis do ewidencji ZHP,

– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów krajowych lub zagranicznych (obóz, wymiana etc.),

– mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w poprzednich InterCampach,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

– pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – pozytywna opinia odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Po wyborze z komendantem i członkami komendy zostaną podpisane umowy wolontariackie.

GK ZHP zapewnia pokrycie wpisowego na zlot komendanta i członków komendy oraz niezbędne wsparcie przy organizacji reprezentacji.

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres [email protected] do poniedziałku 4 października 2021 r. (godz. 23:59).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków. Informacji udziela Wydział Zagraniczny GK ZHP, przedstawicielka ZHP w komitecie InterCamp hm. Agnieszka Pospiszyl.