Koniec projektu "Zachodniopomorskie Podwórka"

ZHP
30/08/2021
~ 1 min czytania

Dzisiaj, w siedzibie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, odbyła się konferencja będąca zwieńczeniem projektu #ZachodniopomorskiePodwórka. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Wiceprzewodnicząca ZHP hm. Joanna Struś-Prokop, druh Naczelnik hm. Grzegorz Woźniak oraz Komendant Chorągwi Kieleckiej hm. Tomasz Rejmer. 

Od 1 września 2019 roku Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizowała program „Zachodniopomorskie Podwórka”, w którego organizację aktywnie zaangażowana była komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej druhna hm. Eliza Gilewska. Program finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z terenu województwa. Program zakładał powstanie 87 świetlic środowiskowych w postaci placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Świetlice prowadzone były przez wolontariuszy i wychowawców przy wsparciu kierownika i specjalistów z dziedziny pedagogiki i psychologii.

Realizacja projektu pozwoliła na wzmocnienie relacji rodzinnych oraz ograniczyła ryzyko wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży objętych programem.