Czuwam dla Ziemi - Służba ochronie przyrody

Jakub Lasek
27/04/2021
~ 2 min czytania

Jako harcerze większość czasu spędzamy w parkach i lasach zarówno w trakcie zbiórek, biwaków, jak i pieszych wędrówek. Jest to czas, kiedy staramy się oddychać pełną piersią i podziwiać piękno przyrody – całym sobą wchłaniać otaczający nas świat. Spędzając czas na świeżym powietrzu coraz częściej można zauważyć tworzące się wysypiska śmieci na terenach zielonych. Był to główny powód, dla którego postanowiliśmy wziąć udział w akcji „Czuwam! Dla Ziemi”.

Podjęta przez nas służba miała na celu uświadomienie harcerzy w tematach takich jak ekologia. W ramach jej przeprowadzono zbiórki, na których harcerze poszerzyli wiedzę z zakresu postaw wobec ekologii, właściwych zachowań, wspólnie szukaliśmy również sposobów na rozpowszechnienie tej wiedzy.

Część z nas wzięła udział 27 marca w godzinie dla Ziemi. W tym czasie odłączyliśmy się od prądu (Internetu) na znak wspólnoty z tysiącami osób, które również chcą zaangażować się w pomoc naszej planecie. Zakończeniem naszych działań był udział w finale akcji. W porozumieniu z leśnictwem łódzkim sprzątaliśmy zadrzewienie przy ul. Łodzianka. W sumie zostało zebrane 20 worków śmieci.

2 harcerzy z 217 Łódzkiej Wodnej Drużyny Harcerskiej i 5 wędrowników z 217 Łódzkiej Wodnej Drużyny Wędrowniczej, tworząc patrol zadaniowy "Ziemianie"
W skład weszli: HO. Julia Idczak, Pwd. HO. Paulina Przewoźna, Sam. Wiktoria Szymańska, Och. Karolina Kamińska, Pion. Karolina Sobczak, Ćw. Oliwier Kalecki, Dh Jakub Krajewski.