Capstrzyk Niepodległości

ZHP
10/11/2021
~ 2 min czytania
fot. Dariusz Kalota

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbył się Capstrzyk, podczas którego przedstawiciele sztafety rowerowej harcerzy z hufca Zgierz (Chorągiew Łódzka ZHP) przekazali Ogień Niepodległości m.in. Ministrowi Obrony Narodowej, Przewodniczącemu ZHP hm. Dariuszowi Supłowi, Naczelnikowi ZHP hm. Grzegorzowi Woźniakowi oraz Komendantce Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej. Ogień złożono też pod pomnikiem Marszałka.

W uroczystości wzięli udział także: zastępcy Naczelnika ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus i hm. Jarosław Janas, Skarbnik ZHP pwd. Joanna Pawłowska oraz członek Głównej Kwatery ZHP hm. Piotr Stanisławski.

Po Capstrzyku odbył się spektakl „Ego Te Absolvo” przygotowany przez aktora Huberta Kułacza na podstawie pamiętnika księdza Józefa Panasia, kapelana II Brygady Legionów Polskich.

Uroczystość zainaugurowała centralne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wieczorem w Teatrze Narodowym odbył się "Koncert dla Niepodległej", w którym wzięli udział: Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł oraz Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak. Koncert był opowieścią o trzech wybitnych twórcach i ważnych postaciach polskiej kultury: Fryderyku Chopinie, Cyprianie Kamilu Norwidzie i Czesławie Niemenie. Wątki muzyczno-poetyckie zaprezentowali artyści: AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, pianista Marcin Masecki, wiolonczelista Tomasz Pokrzywiński, wokalista Stanisław Soyka oraz wokaliści Kasia Moś i Wojciech Myrczek.