103. lata wolności

ZHP
11/11/2021
~ 2 min czytania
fot. Sebastian Zdziebłowski

11 listopada w całym kraju zuchy, harcerki i harcerze świętowali 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, odbyły się centralne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych, dowódców wojskowych oraz przedstawicieli związków i stowarzyszeń kombatanckich.

Związek Harcerstwa Polskiego reprezentował Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł oraz Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak. W uroczystościach wzięła także udział zastępczyni Naczelnika ZHP ds. programu hm. Emilia Kulczyk-Prus i członek Głównej Kwatery ZHP hm. Piotr Stanisławski.

Poczty sztandarowe Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz drużynę reprezentacyjną ZHP wystawił Hufiec ZHP Doliny Liwca im. hm. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie (Chorągiew Mazowiecka ZHP). Natomiast dzięki harcerkom i harcerzom z Hufca ZHP Zgierz (Chorągiew Łódzka ZHP), uczestnikom Sztafety Rowerowej, Ogień Niepodległości zapłonął na Grobie Nieznanego Żołnierza. W wielu miejscach w Polsce odbyły się uroczystości oraz wydarzenia towarzyszące obchodom 11 listopada, w które czynnie włączyli się członkowie poszczególnych chorągwi, hufców i szczepów. To jedna z form kształtowania wśród młodego pokolenia postaw patriotycznych.

Wcześniej, zastępca Naczelnika ZHP hm. Jarosław Janas wziął udział w mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Tego dnia również w Świątyni odbył się koncert "Ku pokrzepieniu serc - Symfonia Niepodległości" z udziałem zastępczyni Naczelnika ZHP ds. programu hm. Emilii Kulczyk-Prus.