100-lecie Chorągwi Lubelskiej ZHP

Maja Pawińska
24/05/2021
~ 2 min czytania
fot. Chorągiew Lubelska ZHP

W niedzielę 23 maja minęło 100 lat od utworzenia Lubelskiej Chorągwi Harcerzy i Lubelskiej Chorągwi Harcerek. Stało się to na mocy Uchwały Naczelnictwa ZHP z dnia 17 marca 1921 roku. Na podstawie tej samej uchwały, z dniem 23 maja nastąpiło rozwiązanie Inspektoratów: Harcerzy XII A i Harcerek XII B. Pierwszą komendantką Chorągwi Harcerek została dh. Maria Nowakowska, a pierwszym komendantem Chorągwi Harcerzy mianowano dh. Kazimierza Grochowskiego. 23 maja to nie tylko setna rocznica powstania lubelskich chorągwi. To także 110 rocznica powstania pierwszych patroli skautowych w Lublinie.

Lubelscy harcerze uroczystym apelem na Placu Litewskim w Lublinie zainaugurowali obchody 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP. W uroczystościach wziął także udział Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak.

Apel był okazją do podziękowania kadrze za ich pracę. Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł odznaczył dziesięciu instruktorów Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”.

Zarząd Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa wyróżnił Chorągiew Lubelską ZHP Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka podziękował instruktorom za zaangażowanie i pracę na rzecz młodego pokolenia.

Uczestnicy apelu złożyli wieńce pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszego protektora Związku Harcerstwa Polskiego, oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Chorągiew Lubelska ZHP będzie świętować swój jubileusz przez najbliższy rok. W tym czasie będą odbywały się różne wydarzenia programowe. Obchody stulecia zakończy Zlot Chorągwi w maju 2022 roku.

Źródło: Chorągiew Lubelska ZHP