1 sierpnia - w hołdzie Powstańcom Warszawskim

ZHP
03/08/2021
~ 2 min czytania

1 sierpnia harcerze składają hołd Powstańcom Warszawskim.

Tego dnia na ulicach Warszawy i wielu miejscach Polski mogliśmy spotkać harcerskie mundury. Swoją służbę pełnili pomagając Powstańcom, rozpalając znicze, składając wieńce i wiązanki. 

Również przedstawiciele Władz Naczelnych ZHP, oddali hołd Powstańcom Warszawskim.

W uroczystościach składania kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego wzięli udział zastępcy Naczelnika ZHP hm. Małgorzata Siedlecka i hm. Jarosław Janas.  

Członek GK hm. Tomasz Kujaczyński wraz z wiceprzewodniczącą ZHP hm. Dorotą Całką, uczestniczyli w uroczystościach przy pomniku „Mokotów Walczący 1944”. W ich trakcie miało miejsce zapalenia „ognia pamięci” oraz włączenie iluminacji pomnika na 63 dni. 

Wieniec w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego złożyli pod pomnikiem Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Grzegorz Woźniak, zastępca Naczelnika hm. Małgorzata Siedlecka oraz wiceprzewodnicząca ZHP hm. Dorota Całka. Przedstawicielom Władz Naczelnych ZHP towarzyszyła drużyna z Chorągwi Mazowieckiej ZHP.