Zgłoszenia Nieprzetartego Szlaku do projektu "Życiowy survival"

ZHP
08/09/2020
~ 2 min czytania

18 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Związkiem Harcerstwa Polskiego o zleceniu realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i realizację projektu "Życiowy survival", w ramach konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Projekt zakłada, że poprzez praktyczne działanie, aktywność twórczą i indywidualne zaangażowanie niepełnosprawnych uczestników zmierzać będziemy do rozwijania, podtrzymywania i nabywania przez młodzież umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem; usprawniania i wspierania funkcjonowania ich w różnych rolach społecznych i w różnych warunkach środowiskowych.

W ramach projektu zrealizowane będą warsztaty: z dietetykiem, konwersacyjno-komunikacyjne, samarytanki (pierwszej pomocy przedmedycznej), autoprezentacji, społeczno-integracyjne oraz trening bezpieczeństwa i trening kondycyjny.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 12 do 26 roku życia, łącznie 378 osób. Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Projekt realizowany będzie w formie 7 warsztatów w następujących terminach:

  1. 20.09 – 25.09.2020 r. HOM Puck
  2. 05.10. – 10.10.2020 r. OS-W PERKOZ Waszeta k/Olsztynka
  3. 16.11. – 21.11.2020 r. Schronisko GŁODÓWKA  Bukowina Tatrzańska
  4. 08.12. – 13.12.2020 r. Zakopane
  5. 25.01. – 30.01.2021 r. Schronisko GŁODÓWKA Bukowina Tatrzańska
  6. 01.02. – 06.02.2021 r. OS-W PERKOZ Waszeta k/Olsztynka
  7. 08.03. – 13.03.2021 r. OS-W Nadwarciański Gród Załęcze Wielkie

Jednocześnie, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminów w zależności od bieżących ustaleń GIS.

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie niezbędne jest wypełnienie ankiety aplikacyjnej (poniżej) oraz przesłanie jej na adres [email protected] do dnia 12.09.2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA Projekt

Zapraszamy!

phm. Dorota Nowak-Małek koordynator projekt