Ruszyły zapisy na HARP dla namiestników i długoletnich drużynowych

Marta Jeżak
Aktualności
09:18 21/01/2020
~ 2 min czytania
W marcu 2020 roku rusza już czwarty z kolei moduł w HARP. Tym razem forma adresowana jest do namiestników i drużynowych pełniących funkcję powyżej 3 lat. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz doświadczonych instruktorów ZHP. Zapisy już trwają. Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego jest przedsięwzięciem szkoleniowym pozwalającym wykorzystać pracę naukowo-dydaktyczną akademików Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wiedzę i umiejętności metodyczne instruktorów szkoleniowych Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych instruktorów/drużynowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą w całej Polsce, instruktorów/drużynowych pracujących w drużynach Nieprzetartego Szlaku oraz instruktorów przygotowujących reformę programową ZHP. Warunki rejestracji oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej HARP. Proponowane zajęcia w ramach modułu:
  • Współczesne kierunki pedagogiczne,
  • Tworzenie wspólnoty kluczem do pracy z kadrą drużyn w namiestnictwie i hufcu,
  • Pedagogika humanistyczna,
  • Program wychowawczy jednostek – od inspiracji do ewaluacji,
  • Wychowanie oparte o konsekwencje naturalne,
  • Wszechstronne wsparcie drużynowych istotą pracy namiestnika.
Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.