Rekrutacja szefa/szefowej Zespołu ds. Współpracy Zagranicznej w Hufcach i Chorągwiach

Ewa Lachiewicz
08/09/2020
~ 2 min czytania
Wydział Zagraniczny GK ogłasza nabór na funkcję szefa/szefowej Zespołu ds. Współpracy Zagranicznej w Hufcach i Chorągwiach (HUF). Zespół HUF to jeden z siedmiu zespołów aktualnie pracujących w wydziale. Zgodnie z uchwałą GK w sprawie Regulaminu organizacji pracy Głównej Kwatery ZHP zadaniem zespołu HUF jest 1) wspieranie hufców i chorągwi w realizowaniu współpracy zagranicznej i 2) współpraca z chorągwianymi pełnomocnikami i hufcowymi instruktorami ds. zagranicznych. Warunki udziału w rekrutacji
  • posiadanie co najmniej stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
  • posiadanie doświadczenia w kierowaniu zespołem co najmniej na szczeblu hufca
  • zainteresowanie wspieraniem chorągwi i hufców ZHP w prowadzeniu współpracy międzynarodowej
  • chęć wspierania rozwoju współpracy skautowej na każdym poziomie organizacji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym
  • utożsamianie się z koncepcją sprowadzania skautingu pod strzechy, czyli tworzenia warunków do tego, by każdy członek ZHP od zucha do seniora miał szansę przeżycia międzynarodowej przygody – w kraju lub za granicą
  • gotowość do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz systematycznego realizowania przyjętych zadań.
Kompetencje
  • umiejętność kierowania zespołem rozproszonym
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej komunikatywnym
  • posiadanie doświadczenia w zakresie organizacji współpracy skautowej co najmniej na szczeblu hufca
Dodatkowo:
  • mile widziane jak najszersze umiejętności i doświadczenie oraz przeszkolenie zgodne z profilem zespołu.
Osoby zainteresowane tą ofertą proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 września 2020 r. Elementem zgłoszenia online jest przesłanie zgody/rekomendacji właściwego komendanta (zgodnie z przydziałem służbowym). Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe rekomendacje. Z każdą z osób, które prześlą w terminie poprawne zgłoszenie, skontaktujemy się do 30 września, aby wspólnie określić możliwości współpracy. W celu lepszego zorientowania się w obszarze działania zespołu i rzetelnego ocenienia własnych kompetencji warto przed podjęciem decyzji o wysłaniu zgłoszenia przypomnieć sobie „Zasady współpracy zagranicznej jednostek ZHP” (załącznik do Uchwały GK ZHP nr 164/2016 z 3 listopada 2016 r.) i zapoznać się z mapą kompetencji w obszarze ZAGRANICA (załącznik do Uchwały GK ZHP nr 87/2019 z 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Mian Kadry Wspierającej). Wydział Zagraniczny i Zespół HUF czekają na Twoje zgłoszenie!