Przesłanie Bp Józefa Guzdka dla harcerzy

ZHP
28/05/2020
~ 2 min czytania
Drogie Druhny i Druhowie! Dziękuję za zaproszenie na 25. Jubileuszową Pielgrzymkę Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życia w każdym wymiarze, także duchowym, dlatego tegoroczna pielgrzymka odbywa się za pośrednictwem Internetu. Jest to pewnego rodzaju znak czasu, wyrażający wielką pokorę wobec zagrożenia i umiejętność pokonywania tego rodzaju wyzwań. W tym wyjątkowym czasie łączę się z Wami w modlitwie za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „Ja jestem z Wami". Pan jest obecny w swoim słowie, a także w sakramentach świętych, za którymi tęsknimy i do których powracamy. Jest także obecny we wspólnocie swoich uczniów, także w harcerskiej drużynie, jeśli tylko pamięta się w niej o zachowaniu fundamentów harcerskiego życia. Wiecie dobrze, że harcerskie przyrzecznie i prawo jest zakorzenione w Dekalogu oraz w dobrej nowinie Ewangelii. Dziękuję Wam za cichą i skuteczną posługę wobec ludzi starszych, samotnych czy zagrożonych w trudnej sytuacji pandemii. Harcerskie zasady pracy nad sobą, braterstwa i służby jeszcze raz potwierdzają swoją aktualność. Także w tych okolicznościach jest z Wami Ten, który powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wykorzystajcie ten czas na osobistą refleksję i modlitwę. Życzę, aby te dni były dla Was okazją do pogłębienia przyjaźni z Chrystusem i z braćmi. Nigdy nie zapominajcie, że nie jesteście sami, a po drogach harcerskiego życia idzie z Wami Zmartwychwstały Pan. Niech spotkanie z Matką Bożą pozostawi trwały ślad w każdym harcerskim sercu.

Całą harcerską rodzinę obejmuję swoją modlitwą i wszystkim z serca błogosławię.

bp Józef GUZDEK