Poszerzona "Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19"

Marta Jeżak
08/10/2020
~ 3 min czytania

Podczas ostatniej aktualizacji poszerzona została sekcja "Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19" - dodana została sekcja "Dla gromad i drużyn" oraz "Dla pełnoletnich członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie i/lub uczestniczących w różnych formach pracy harcerskiej”.

Dla drużyn i gromad

Nabywamy informację o tym, że członek ZHP i/lub jego opiekun prawny zostali skierowani na kwarantannę/stwierdzono zarażenie COVID-19. Członek ZHP był na zbiórce np. 2 dni przed tą informacją.
  1. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
  2. Drużynowy pełnoletni lub opiekun drużynowego powinien powiadomić swojego komendanta hufca, który powinien wspierać drużynowego i nadzorować prawidłowe wykonywane dalszych kroków.
  3. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do opiekunów prawnych członków ZHP, którzy również byli na zbiórce, należy taką listę przekazać (jest to zgodne z RODO) – jeśli sanepid poprosił o listę, to w tym momencie należy powiadomić opiekunów prawnych, że taka lista została przekazana i z jakiego powodu (bez podawania danych osobowych osób objętych kwarantanną/zarażonych COVID-19).
  4. Należy wstrzymać się z dalszą organizacją zbiórek do momentu, w którym sanepid wyda zalecenie co do dalszego postępowania.

Dla pełnoletnich członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie i/lub uczestniczących w różnych formach pracy harcerskiej

Nabywamy informację o tym, że jestem zarażony/zarażona COVID-19 lub jestem skierowany/skierowana na przymusową kwarantannę, a np. 2 dni wcześniej uczestniczyłem/uczestniczyłam w spotkaniu komendy/KSI lub w innej formie pracy harcerskiej:
  1. Niezwłocznie kontaktujesz się z lokalnym sanepidem informując o tej okoliczności i kierując pytanie o dalsze postępowanie.
  2. Jeśli sanepid poprosi o listę kontaktów do wszystkich osób, z którymi miałeś/miałaś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach, przekazujesz ją zgodnie z dyspozycją sanepidu i jednocześnie, prosimy Cię, w trosce o nasze wspólne dobro, poinformuj wszystkich członków ZHP, z którymi miałeś/miałaś bezpośredni kontakt w ostatnich 10 dniach o powodzie i przekazaniu listy.
Wszystkie zasady działalności harcerskiej znaleźć można na stronie zhp.pl/wracamy.