"Parasol" - portal Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP do pomocy w pracy instruktorskiej

Marta Jeżak
08/10/2020
~ 1 min czytania

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP stworzyła portal internetowy "Parasol", który ma pomóc kadrze ZHP w pracy z harcerkami i harcerzami oraz pomóc im reagować w trudnych wychowawczo sytuacjach.

Sytuacje trudne zdarzają się zarówno w pracy z gromadą/drużyną, jak i w codziennym funkcjonowaniu w grupie instruktorów, przyjaciół. Czasami trudno się w nich odnaleźć i mimo ogromnej chęci i potrzeby niełatwo znaleźć właściwe rozwiązanie. Każdemu może wówczas towarzyszyć poczucie bezradności, strachu lub potrzeba wycofania się – czasem intuicyjnie człowiek szuka najlepszych form wsparcia. Z takiej właśnie potrzeby wspierania powstał portal „Parasol”. Można odnaleźć na nim wiedzę pozwalającą lepiej radzić sobie z trudnościami, jakie mogą spotkać harcerskich podopiecznych oraz każdego instruktora w jego pracy. „Parasol” to portal, który ma pomóc w zrozumieniu sytuacji, w jakiej dana osoba się znalazła, wskazać optymalne sposoby postępowania w sytuacjach trudnych oraz pomóc w poszerzeniu wiedzy na temat sytuacji trudnych w funkcjonowaniu jednostki. Portal pomocowy "Parasol" powstał w ramach realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP projektu "Zachodniopomorskie Podwórka". Zachęcamy do odwiedzenia portalu pod adresem parasol.zachpom.zhp.pl.