Kurs kadry Nieprzetartego Szlaku

Marta Jeżak
15/07/2020
~ 1 min czytania

Kadra, jej umiejętności i zaangażowanie są podstawą działania każdej organizacji, a w wypadku Związku Harcerstwa Polskiego są szczególnie ważne. Brak kadry oraz jej nieodpowiednie przygotowanie to słabe hufce, szczepy, drużyny, gromady zuchowe, to słabość całej organizacji.

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP realizując zadanie kształcenia kadr wspólnie z CSI informuje, że w terminie od 17 sierpnia do 23 sierpnia 2020 r. w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie k/Olsztynka odbędą się kursy przewodnikowski , drużynowych i podharcmistrzowski  dla kadry Nieprzetartego Szlaku. Na zgłoszenia czekamy do 08 sierpnia 2020 r. Kurs jest dofinansowany ze środków ROHiS. Opłata dla uczestników wynosi 150zł. Wypełnioną ankietę zgłoszeniową należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres [email protected]. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.