Konstruktywne rozwiązanie: Na wiosnę Zjazd ZHP

ZHP
Aktualności
23:33 13/12/2020
~ 2 min czytania

W wyniku dyskusji prowadzonej na zbiórce Rady Naczelnej ZHP w dniach 12-13 grudnia br. pomiędzy Radą Naczelną a Główną Kwaterą ZHP wypracowana została konstruktywna droga odpowiedzi na sytuację związaną z wnioskiem Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP o wygaszenie mandatu Naczelniczki ZHP oraz zwołaniem przez Główną Kwaterę ZHP zjazdu nadzwyczajnego w celu wyboru wszystkich władz Związku.

Rada Naczelna ZHP, uznając argumenty CKR za zbieżne z dokonaną przez radę oceną, postanowiła  nie procedować wygaszenia mandatu Naczelniczki ZHP.

Na podstawie §64 ust. 4 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP zawnioskowała do Przewodniczącego ZHP o zwołanie zjazdu zwykłego ZHP, który odbędzie się w terminie nie później niż do 16 maja 2021 r.

Decyzję o zwołaniu zjazdu zwykłego ZHP podejmie Przewodniczący ZHP na co najmniej 90 dni przed dniem rozpoczęcia zjazdu.

Zjazd zwykły oceni pracę władz naczelnych upływającej kadencji oraz wybierze władze naczelne na nową czteroletnią kadencję. W Zjeździe ZHP wezmą udział z głosem decydującym delegaci wybrani w hufcach lub rejonach hufców, komendanci chorągwi, członkowie Głównej Kwatery ZHP i Przewodniczący ZHP.

Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł

Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad