zhp.pl

Start Aktualności Konkurs na komendę BŚP 2020

Konkurs na komendę BŚP 2020

UDOSTĘPNIJ
, / 560
Konkurs na komendę BŚP 2020

W związku z przygotowaniami do BŚP 2020, Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendę Betlejemskiego Światła Pokoju.

Zapraszamy do składania koncepcji organizacyjnej BŚP 2020, w której autorzy przedstawią swój pomysł na realizację tego wyzwania. Pragniemy zaznaczyć, że organizacja zlotu BŚP 2020 nie ogranicza się do jedynie kwestii logistycznych. Jest to przygotowanie całościowego programu wydarzenia, którego następstwem jest przyjęcie Światła – symbolu Chrystusa oraz przekazywanie go dalej w sztafecie Światła, biorąc pod uwagę tegoroczne hasło.

Koncepcja organizacyjna sztabu powinna zatem zawierać co najmniej:

 1. Propozycję zakresów obowiązków poszczególnych członków komendy (a w przypadku osób odpowiedzialnych za program, finanse, organizację i logistykę także imion i nazwisk), w tym:
  1. Komendanta sztabu.
  2. Osoby odpowiedzialnej za program (zalecamy, by wyznaczyć oddzielną osobę do organizacji gry miejskiej):
   1. Program zlotu (forma zlotu, nawiązanie do hasła, współzawodnictwo, zadanie przedzlotowe, inne formy zlotowe),
   2. Gra miejska,
   3. Betlejemska Pocztowa Zuchowa,
   4. Program dostosowany do NS.
  3. Osoby odpowiedzialnej za finanse.
  4. Osoby odpowiedzialnej za komunikację i promocję:
   1. relacje z Miastem, w którym zostanie zorganizowany Zlot,
   2. promocja w mediach harcerskich i publicznych.
  5. Osoby odpowiedzialnej za organizację i logistykę.
  6. Osoby odpowiedzialnej za Ambasadorów Światła.
  7. Kapelana zlotu:
   1. Liturgia światła,
   2. Liturgie Eucharystyczne,
   3. Posługa sakramentami.
 2. Wizję sposobu rekrutacji uczestników i wolontariuszy.
 3. Wizję działań programowych w ramach przygotowań do zlotu.
 4. Wstępny plan finansowy.

Wskazówki:

 • Zadanie realizowane będzie na szczeblu centralnym, dlatego korzystne jest, aby członkowie komendy reprezentowali różne regiony Polski.
 • Ważne jest, aby mieć świadomość konieczności pracy w środowisku Office 356 (m.in. przechowywanie danych zgodnie z przepisami RODO).
 • Główna Kwatera ZHP zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy zespołu oraz współpracę z wydelegowanymi instruktorami Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego oraz Wydziałem Nieprzetartego Szlaku GK ZHP (w części dedykowanej NS).
 • Zawarcie w koncepcji planowanego harmonogramu działań (na możliwym na tym etapie i w czasie pandemii poziomie szczegółowości) będzie dodatkowym atutem.
 • Na prośbę zainteresowanych GK ZHP udostępni materiały oraz dokumentację z ubiegłych lat na etapie współpracy.

Komendant sztabu BŚP 2020 powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • czynny instruktor lub instruktorka, z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP,
 • stopień co najmniej podharcmistrza,
 • zaliczona służba instruktorska,
 • pełny wpis do systemu ewidencyjnego ZHP,
 • znajomość specyfiki pracy w środowisku chrześcijańskim (ewentualnie posiadanie w swojej komendzie osoby, która ma takie umiejętności),
 • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu dużych przedsięwzięć harcerskich,
 • opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym).

Ważne, aby komendant sztabu BŚP posiadał wysokie kompetencje komunikacyjne i zdolność do pracy w zróżnicowanym zespole, a także miał gotowość do pracy zdalnej. Dużym atutem będzie znajomość specyfiki regionu, w którym odbywać się będzie zlot.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

 • czynny instruktor lub instruktorka w stopniu co najmniej przewodnika,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • pełny wpis do systemu ewidencyjnego ZHP,
 • doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć harcerskich co najmniej na poziomie hufca,
 • znajomość specyfiki pracy w środowisku chrześcijańskim,
 • opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym).

Wymagane jest, aby komendant sztabu lub jego programowiec podczas przygotowań do zlotu ściśle współpracował z Wydziałem Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP w zakresie koncepcji programowej oraz merytorycznego tworzenia materiałów oraz form programowych na zlocie, a w zakresie programu dla Nieprzetartego Szlaku – z Wydziałem NS GK ZHP.

Przed złożeniem aplikacji kandydaci mogą skontaktować się z zastępczynią Naczelniczki ZHP hm. Lucyną Czechowską (lucyna.czechowska@gk.zhp.pl) w celu uzyskania m.in. dostępu do dokumentacji oraz dobrych praktyk organizacji poprzednich zlotów BŚP.

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną, koncepcją promocji i gry miejskiej oraz wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres sekretariat@zhp.pl do dnia 6 czerwca 2020 roku (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania komendy sztabu BŚP Główna Kwatera ZHP przewiduje na 20 czerwca 2020 r.

PASSWORD RESET

Zaloguj się